SVT kommenterar Tryck- och yttrandefrihetskommitténs betänkande

I dag presenterade en statlig utredning sitt betänkande gällande ett antal tryck- och yttrandefrihetsfrågor.

Henrik Selin, strategichef SVT. Foto: Eva Edsjö

Utredningen har bland annat haft i uppdrag att utreda möjligheten att stärka oberoendet för public service genom grundlagsskydd. I betänkandet som presenterades idag finns dock inga sådana förslag.

- Vi beklagar att utredningen inte föreslår stärkningar av public service-verksamhetens oberoende. SVT arbetar varje dag för att säkerställa ett opartisk och sakligt utbud, men oberoendet behöver även säkras genom reglering. Att public service står oberoende är centralt för legitimiteten och för allmänhetens förtroende. Man borde ha tagit chansen att föreslå åtgärder för framtida skydd, säger Henrik Selin, strategichef SVT.

Den parlamentariskt sammansatta public service-kommittén, som utredde public service-bolagens villkor inför perioden 2020–2025 identifierade vissa områden där förstärkningar skulle kunna göras i grundlag för att skydda public services oberoende.

- Flera delar av skyddet av public service i Sverige är inte fastslaget i lag, utan bygger på praxis. Med dagens regelverk skulle snabba och genomgripande förändringar av public service kunna genomdrivas genom ett enkelt majoritetsbeslut i riksdagen, kommenterar Henrik Selin.

Utredningen har även utrett en så kallad teknikneutral reglering av public service. I dag är regleringen av public service kopplad till sändningar i marknätet, men utredningen föreslår att man även ska kunna ställa upp villkor för innehåll på internet. Det innebär att också utbud på internet kan prövas utifrån exempelvis kraven på opartiskhet och saklighet.

- SVT når nästan 70 procent av befolkningen genom de digitala plattformarna varje vecka. Av dessa är det många som aldrig tittar på traditionell linjär tv. Under våren har användningen av till exempel SVT Nyheters app vuxit mycket kraftigt, inte minst hos den yngre publiken. Därför är det mycket välkommet att utredningen föreslår denna nödvändiga modernisering av regelverket. Vi ska nu titta närmare på den konkreta utformningen av regleringen, säger Henrik Selin.