Tre av SVT:s fyra ärenden friade

Det handlade om inslag i Agenda och Rapport.

Tre av SVT:s fyra ärenden friades vid granskningsnämndens senaste sammanträde. Det handlade om ett inslag i Agenda som innehöll statistik över uppehållstillstånd, ett reportage i Rapport om konflikten mellan Ryssland och Ukraina och en felaktig uppgift i Rapport om en iransk toppgeneral som rättades dagen efter. Däremot fälldes en dokumentär för intrång i privatlivet där det förekom uppgifter om en persons barnhemsplacering. Tidigare i maj friades även SVT:s rapportering om en hur en kd-politiker hade röstat i frågor som rörde kvinnors rätt till abort. Beslutet att fria togs av granskningsnämndens ordförande, utan att ärendet togs upp i nämnden.

Du kan läsa mer här. Pdf, 333.8 kB.