Nytt rekryteringsprojekt ska locka fler talanger till SVT Nyheter

SVT Nyheter startar ett nytt projekt för att attrahera fler till journalistiken. Målet är att bredda rekryteringen och att hitta talanger i hela landet.

Christina Ågren. Foto: Anders Strömquist/SVT

SVT är som andra mediehus ständigt på jakt efter nya duktiga journalister. De senaste åren har det blivit svårare att rekrytera och SVT behöver göra mer för att locka nya medarbetare.

- Färre söker sig till journalistyrket. Vi ser i hela branschen att det är svårare att rekrytera.  Det här initiativet är nödvändigt för att säkra vår framtida relevans. Vi hoppas också att det ska gynna fler redaktioner, inte bara SVT, säger Anne Lagercrantz.

Ambitionen är att hitta duktiga framtida medarbetare med olika bakgrunder som adderar perspektiv, nätverk och språkkunskaper. Projektledare är Christina Ågren, tidigare programchef för lokala nyheter och minoritetsnyheter. 

- Det här är ett projekt som är helt avgörande för att vi ska klara bemanningen på ett bra sätt och lyckas med vår ambition att komma närmare alla i Sverige. Vi vill bli mer angelägna och bättre lyfta fram hela vårt mångfacetterade land. Det är i linje med det som varit min drivkraft som programchef – en initierad, relevant, angelägen Sverigespegling i SVT Nyheter, säger Christina Ågren. 

En del av projektet blir också att lära från goda exempel i Sverige och i Europa. 

- Christina Ågren har ett unikt kontaktnät och har framgångsrikt initierat och drivit utveckling av kompetens, ledarskap, journalistik och nya programformat.  Hon är också en av de personerna inom SVT som bäst lyckats hitta och utveckla nya talanger, säger Anne Lagercrantz.

En idé är att starta ytterligare aspirantprogram på SVT efter en lyckad förlaga inom den samiska verksamheten. För minoritetsredaktionerna har utmaningar att rekrytera nya journalister länge varit en realitet och redan 2012 initierade Christina Ågren, tillsammans med Sveriges Radio, en första trainee-utbildning där samisktalande samhällsintresserade personer erbjöds en ingång i journalistyrket.  

Genom sitt arbete i den europeiska samarbetsorganisationen för lokal journalistik, Circom, har Christina Ågren insyn i andra europeiska länders initiativ. France Television har till exempel samarbeten med universitetet i Lyon för att utbilda korsikansktalande personer till journalister, BBC Scotland söker mångfald i tilltal och perspektiv genom öppna hearings och erbjuder genomarbetade traineeprogram.
- En del av projektet blir också att utforska hur vi kan skapa en arbetsmiljö som ännu bättre tillvaratar och utvecklar olikheter. Journalistiken behöver ständigt utmana invanda tankemönster och bredda perspektiv på nyhetsberättande. Jag ser verkligen fram emot att utforska nya möjligheter, som inte bara stärker journalistiken och SVT:s relation till publiken men även förbättrar förutsättningar för rekryterande chefer och branschkollegor som brottas med samma problematik. Det känns viktigt, säger Christina Ågren. 

Christina Ågren har under tolv år drivit en journalistisk utveckling av lokala nyheter och nyheter på minoritetsspråken. Hon har utvecklat programformat som Sverige idag, bidragit till såväl SVT:s online-utveckling som kompetensutveckling för arbetsledare och medarbetare samt drivit ett ständigt arbete för att överföra resurser från administration och teknik till journalistik.