SVT deltar i totalförsvarsövning 2020

Övningen planeras nu om på grund av corona-pandemin.

Foto: Alexander Gustafsson/Försvarsmakten

Hela vårt samhälle anpassar sig till det rådande läget med en Corona-pandemi. På grund av prioritering av hantering av pandemin samt risken för smittspridning omplaneras nu resterande delar av Totalförsvarsövning 2020 med bland annat en förändrad tidplan där aktiviteter fortsätter in i 2021. I arbetet med Corona-pandemin har aktörerna haft stor nytta av de övningsdelar i totalförsvarsövningen som genomförts hittills. Det erfarenheter och de lärdomar som nu görs i corona-arbetet blir också viktiga ingångsvärden i den fortsatta utvecklingen av totalförsvaret och omplaneringen av totalförsvarsövningen. Pandemin understryker vikten av att fortsätta det långsiktiga arbetet med att stärka vårt nationella totalförsvar. I det arbetet är Totalförsvarsövning 2020 en viktig del.
Övningen ska bidra till att öka Sveriges motståndskraft. Övningen genomförs i en fiktiv situation där regeringen beslutat om höjd beredskap, totalförsvaret mobiliserats och Sverige utsätts för väpnat angrepp.

I totalförsvarsövningen kommer vi bland annat att öva och testa beslutskedjor på alla nivåer och hur samhällsaktörer ska samverka med varandra, för att samhällskritiska funktioner ska kunna fortsätta att fungera och Sverige stå emot ett väpnat angrepp. Vi prövar hur samhället ska prioritera resurser och fördela viktiga förnödenheter.

SVT och Totalförsvarsövning 2020

SVTs roll i totalförsvaret är att sända varningsmeddelanden, nyheter och samhällsinformation även vid extraordinära händelser i samhället i fred och vid eventuella angrepp mot landet. Vi deltar i övningen för att säkerställa att vi tillsammans med övriga intressenter säkerställer att svenska folket kan tillgodogöra sig informationen på detta sätt.

Här kan du läsa mer om Totalförsvarsövningen 2020 Länk till annan webbplats.