Dokumentären om Josefin Nilsson fälldes för intrång i enskilds privatliv

I veckans infobrev kommer nyheter från granskningsnämndens senaste möte men också en stor nyhet om ett nytt utvidgat system för medieetiken i den nära framtiden.

SVT hade tre ärenden som prövades vid nämndens senaste möte. K special: Josefin Nilsson – Älska mig för den jag är fälldes för intrång i enskilds privatliv men friades på de resterande punkterna om opartiskhet och saklighet. Ett telegram om en förundersökning i Lokala nyheter Stockholm friades när det gällde både privatlivet och opartiskhet och saklighet. Även ett inslag i Rapport om demonstrationer i Moskva friades efter prövning när det gällde opartiskhet och saklighet.

Den första januari 2020 blir en historisk dag för medieetiken och för SVT. Då börjar det nya medieombudsmannasystemet att fungera. Den privatperson som anser att hen har lidit skada av en publicering i SVT kan då anmäla till MO och detta gäller också våra onlinepubliceringar.

Läs mer i programetiks nyhetsbrev här. Pdf, 191.1 kB.