Svenska nyheters satirinslag friades av nämnden

Svenskars attityder gentemot kineser, klanröstning och friskolesystemet var innehållet i tre mycket uppmärksammade inslag i höstens Svenska Nyheter.

Foto: Janne Danielsson/SVT

Programmen där inslagen var med, friades av nämnden med hänvisning till programmets tydliga satirprägel. Även Dokument utifrån om en granskning av president Donald Trumps valkampanj friades, eftersom nämnden ansåg att det inte stred mot kraven på opartiskhet och saklighet. Däremot fälldes inslag i Lokala Nyheter Västerbotten om ett dödsfall, för att de stred mot bestämmelsen om respekt för privatlivet. 

Mer om detta kan du läsa i programetiks infobrev. Pdf, 298.4 kB.