Tack till alla som fikat med SVT!

Under våren har tusentals människor över hela landet delat med sig av sina tankar, synpunkter och behov när det gäller tv och just SVT.

När Corona har hindrat oss från att träffas fysiskt har SVT istället bjudit in till digitala fikaträffar där tittare över hela landet har berättat om sina behov och önskemål, både under pandemin och nu när samhället förhoppningsvis kan öppna mer igen.

Med start i april har vem som helst kunnat anmäla sig och tanken har varit att lyssna, lära och fånga upp behov som har vuxit under ett år av pandemi – en av de största gemensamma upplevelser som vi har delat i Sverige någonsin. Bland annat lades en anmälan ut på nätet, det sändes en trailer och SVT:s sociala medie-konton sökte publik som ville fika. Småbarnsföräldrar utanför Umeå, apotekare i Göteborg, pensionärer i Piteå och studenter i Karlshamn var några av de som deltog på de digitala fikaträffar som jag själv har varit med på.

Den här gången har vi framförallt velat höra mer om behoven kopplade till pandemin. Även tidigare, med start 2017, har SVT fikat med tittare, då med fokus på nyhetsverksamheten. Då hölls hundratals möten hemma hos familjer, bland grannar, på arbetsplatser och hos föreningar som gav viktiga lärdomar som sedan har påverkat det dagliga nyhetsarbetet. Bland annat ville publiken ha mer positiva nyheter, de ville se någon slags hopp bland allt allvarligt och tungt. Det ledde till att arbetet med så kallade ”konstruktiva nyheter” intensifierades. De kom också med många förslag om hur SVT bättre skulle kunna bevaka hela Sverige, insikter som har påverkat den kraftiga utökning av den lokala bevakning som SVT arbetar med nu, med målet att finnas på 50 orter inom tre år Länk till annan webbplats..

Våren 2021 har hundratals medarbetare från hela SVT har varit med och lyssnat på fikaträffarna och fått feedback, ris och ros. Det digitala formatet har kunnat sammanföra människor från olika delar av landet med helt skilda bakgrunder, erfarenheter och intressen. Det har gått över förväntan och deltagarna har bjudit generöst på sin tid och sina tankar. Det är jag så tacksam för.

Det har kommit många olika åsikter och förslag. Här sammanfattar jag några saker som har varit återkommande:

 • Under pandemin när den påtvingade ensamheten varit stor har tv:n varit extra viktig som sällskap.
 • Nyheter har varit livsviktigt under den mest intensiva perioden av pandemin, men en del har också känt ett informationsöverflöd efter ett tag.
 • SVT upplevdes snabbt ställa om utbudet vilket uppskattades.
 • Barnutbudet är viktigt, omtyckt och engagerar SVT:s tittare.
 • SVT:s serier och dokumentärer når brett över alla åldrar och håller hög kvalitet och det finns önskemål om ännu mer.

Precis som tidigare år har det också kommit en hel del tips på hur SVT kan bli bättre:

 • Det kan vara svårt att hitta på SVT Play, tittarna önskar bättre tips om det omfattande innehållet.
 • En del tycker att SVT kan vara alltför problematiserande och att det behövs fler goda nyheter.
 • Mer bevakning utanför storstäderna efterlyses.
 • Flera efterfrågar program om klimat och klimatförändringar.
 • Samhällsprogram för unga är efterlängtat och de behöver inte vara så långa, det korta formatet passar yngre bättre.

...och smaken är också – som så ofta – delad i vissa frågor:

 • Spännande samtal med dramaintresserad publik där en del vill ha alla avsnitt publicerade samtidigt av sin favoritserie (så kallad boxpublicering) medan andra vill vänta och få ett avsnitt i veckan för att ”inte bränna av allt på en gång”.

Alla synpunkter kommer nu att vägas in när SVT utvecklar nya program och satsningar.

SVT har tillgång till gott om statistik och data som visar vad tittarna väljer och inte väljer. Men ingenting kan ersätta att sitta ner med en kopp kaffe och lyssna på kloka tankar från människor runt om i landet. Stort tack till alla er som har gett av er tid! Och till alla er som anmälde intresse men som vi tyvärr inte hann träffa nu – hoppas att vi får möjlighet att ses nästa gång!