SVT gör historisk storsatsning på lokal journalistik

Hela Sverige ska synas i SVT. Oavsett var du bor i landet ska du få ta del av journalistik som rör din ort och tar upp dina viktigaste frågor. Därför fortsätter SVT nu den historiskt stora satsningen på lokal journalistik. Under 2021 öppnas fyra nya redaktioner: Fagersta, Flemingsberg, Sveg och Lund. Inom tre år ska vi ha utökat med totalt tio nya redaktioner så att SVT:s reportrar finns på 50 orter runtom i landet.

Dag efter dag, år efter år hör SVT:s lokala sändningar till de tv-program som har högst tittning. Allt fler tar också del av lokala nyheter online vilket är ett gott betyg åt våra redaktioner och ett kvitto från publiken – lokal journalistik är angeläget.

De senaste åren har SVT genomfört tuffa omprioriteringar och besparingar för att kunna förstärka den lokala journalistiken. Med den nya satsningen kommer vi att nästan ha fördubblat antalet redaktioner runt om i landet på bara några år – från 27 redaktioner i början av 2015 till 50 redaktioner 2023.

I år öppnar vi nytt och kommer att anställa reportrar på fyra platser. Vi har valt nyetableringar efter noggranna publicistiska överväganden och är övertygade om att de nya SVT-orterna kommer att tillföra viktiga perspektiv både till de lokala nyheterna och riksnyheterna i tv och online. För att stärka nyhetsbevakningen av hela landet startar vi 2021 redaktioner i:

 • Fagersta i Bergslagen – i gränslandet mellan Dalarna, Närke och Västmanland – för att få en bättre möjlighet att bevaka flera samhällen i omvandling och frågor som rör många mindre kommuner.
 • Flemingsberg i Huddinge, söder om Stockholm. Huddinge är en av de största kommunerna i landet. Forskningen visar att storstädernas förorter och kranskommuner är underbevakade. Redaktionen ska bevaka hela Södertörn och kommunerna Botkyrka, Haninge och Tyresö och det kommer att ge en rikare bild av Stockholmsområdet.
 • Lund som är den största svenska kommun där SVT inte har redaktion i dag. I förhållande till folkmängd är kommunen underbevakad – möjligen en konsekvens av närheten till det nyhetsintensiva Malmö. Genom utökningen i Lund kommer SVT att finnas i alla Sveriges största städer.
 • Sveg i Härjedalen som blir en bas för bevakning av delar av södra Norrlands inland. Bland annat frågor som rör glesbygd, turism och också det samiska samhället kommer att kunna breddas tack vare den nya redaktionen.

Förutom de nya redaktionerna kommer mer resurser också att läggas på specialsatsningar inom andra geografiska eller ämnesmässiga områden. Teman och platser kommer att variera, men tillskottet blir betydande och ska leda till en fördjupad journalistik. Dessutom rekryteras ytterligare fyra reportrar, placerade i norr och söder uppdrag att producera lokal journalistik till SVT:s nyhetsprogram som når hela landet, som Aktuellt, Rapport och Morgonstudion.

Ett uttalat mål för SVT:s journalistik är att öka andelen egna nyheter Länk till annan webbplats., och göra mer granskande journalistik. Till exempel avslöjade SVT Nyheter Norrbotten i tisdags ytterligare graverande uppgifter om det haveri med trygghetslarm som funnits knutet till larmoperatören Tunstall. En kvinna larmade åtta gånger Länk till annan webbplats. och avled utan att ha fått hjälp. I december avslöjade SVT Nyheter Väst att det förekommit mobbning, våld och bestraffningar på regementet K3 i Karlsborg Länk till annan webbplats.. Flera värnpliktiga trädde fram med vittnesmål.

Som bäst tjänar medielandskapet medborgarna när både privata medier och public service är starka. Vi genomför satsningarna på lokal journalistik i övertygelsen att det stärker SVT:s nyhetsarbete men också för att det gynnar journalistiken i stort. Som publicister ska vi konkurrera om att ta fram de viktigaste nyheterna, men vi ska också vara generösa med att ge cred till andra redaktioners nyhetsarbete. Det är vi ense om i branschen och SVT och de stora lokaltidningskoncernerna har de senaste månaderna gjort en ömsesidig överenskommelse om hur vi ska citera varandras nyheter.

Det finns mycket som är gemensamt för oss som bor i Sverige. Men också mycket som skiljer Pajala, Skärholmen och Marstrand åt. Som tittare ska du ha en möjlighet att både få en skarp nyhetsbevakning av de största lokala frågorna och en bild av hela Sverige, vad som förenar och skiljer norr och söder, öst och väst. I mediedebatten har det ibland talats om vita fläckar, om kommuner där bevakningen har sinat. Vi gör nu vad vi kan för att stärka den lokala journalistiken genom en historiskt stor satsning där antalet redaktioner nästan fördubblas mellan 2015 och 2023. Och vi lovar att rapportera om nyheter från alla Sveriges 290 kommuner regelbundet - minst tre gånger per år.

Hanna Stjärne
vd SVT

Michael Österlund
programchef för lokala nyheter
och minoritetsnyheter på SVT

Satsningen i korthet:

 • Inom tre år ska SVT utöka med ytterligare tio redaktioner så att det år 2023 finns 50 redaktioner.
 • Fyra nya redaktioner etableras under 2021:
  Fagersta, Flemingsberg i Huddinge kommun, Sveg, Lund.
 • De lokala nyheterna tillförs 14 nya tjänster de närmaste åren.
 • Fyra specialreportrar placerade utanför Stockholm med uppdrag att förstärka bevakningen av hela Sverige på svt.se och i riksprogrammen Rapport, Aktuellt och Morgonstudion.
 • Resurser för flexibla förstärkningar inom ämnesmässiga eller geografiska områden som under en period kräver specialgranskning.