Ett steg i rätt riktning - men det brådskar

SVT:s vd Hanna Stjärne skriver om ett nytt betänkande om brott mot journalister.

Idag presenterades betänkandet En skärpt syn på brott mot journalister och utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner Länk till annan webbplats..

I den föreslås skärpt straff för brott mot journalister.

Enligt betänkandet ska det skärpta straffet ”…gälla vid brott som begåtts mot en person på grund av att han eller hon eller någon närstående yrkesmässigt bedrivit nyhetsförmedling eller annan journalistik”.

Lagen har redan skärpts för brott mot andra samhällskritiska funktioner. Nu föreslås en skärpning även för brott mot journalister. Journalisters frihet att granska och skildra de viktigaste frågorna i samhället är grundläggande för demokratin och yttrandefriheten. Ingen journalist ska behöva se sig oroligt över axeln när man lämnar redaktionen.

Journalistik handlar om att rapportera om alla ämnen, också de mest brännande och kontroversiella. Vi vet att de som rapporterar om frågor som kriminalitet, integration och klimat är extra utsatta.

SVT polisanmäler alla hot och vår bild är att polisen gjort vissa framsteg att bekämpa denna typ av brott. Men fortfarande kan den som öppet hotar en journalist helt undgå straff. I höstas friades en person som stod åtalad för olaga hot mot en SVT-programledare. Personen hade på Twitter lagt ut ett foto med ett gevär eller vapenliknande föremål riktat mot en skärm där en av SVT:s nyhetsprogramledare syns med texten ”dra åt helvete”. Och precis som SVT:s ansvarige utgivare för riksnyheter Charlotta Friborg skrev: ”Om detta är ok är allt ok Länk till annan webbplats.”.

Förslaget som presenterades i dag är ett steg i rätt riktning. Men det brådskar. Hot och hat är ett akut problem för alla medieföretag. SVT hanterar i snitt 37 säkerhetsärenden om dagen, många polisanmäls och kostnaderna för personskydd har blivit fyra gånger högre på bara några år. Och vi vet sedan tidigare att under ett valår blir journalister extra utsatta. Som arbetsgivare gör vi allt vi kan för att skapa en trygg arbetsplats för personalen. Men samhället behöver också tydligt stå upp för Sveriges journalister och markera att brott mot journalister aldrig kan accepteras.