Ett TV-hus för framtiden

I TV-huset på Gärdet i Stockholm har massor av fantastisk TV producerats sedan slutet av 60-talet. Nu effektiviserar vi huset genom att minska lokalytan och skapa en arbetsmiljö som är anpassad till modern tv-produktion. Det kommer på sikt att minska våra kostnader och samtidigt göra SVT lite mer klimatsmart.

Redan 2019 tog SVT beslutet att modernisera ytorna på Gärdet. Corona-pandemin har visat att distansarbete är här för att stanna, och hela samhället ställs om för nya sätt att arbeta. SVT ligger långt framme, med målet att minska totalytan i Stockholm med 20%. Denna minskning finansierar kostnaden för renoveringen och ger lägre kostnader. Projektet påverkar alltså inte utrymmet för programsatsningar.

TV-huset är byggt i två etapper, under 60- respektive 80-talet, och med den tidens tv-produktion som utgångspunkt. Det var de stora studioproduktionernas tidevarv. Idag produceras tv-program helt annorlunda. Tekniken är mer flexibel och många nya format för TV-berättande har tillkommit. Huset kommer att förbättras för att erbjuda en modern och ändamålsenlig arbetsmiljö. Genom att bygga om ytor för ateljé och lager skapas flexibla miljöer med utrymme för både eftertanke och kreativitet.

Huset har kulturhistoriskt värde, inte minst med den ikoniska studiogången som skär tvärs igenom byggnaden. Den grundläggande strukturen ändras inte, inte heller exteriören. Vi bevarar ytskikt och material så långt det går med målet att skapa ett tidlöst och modest TV-hus. Besökare kommer att kunna se mindre ändringar i entrén kopplade till höjda säkerhetskrav.

För SVT är det en självklarhet att arbeta för att minska vår miljöpåverkan. Vi förbättrar energieffektiviteten, bland annat genom att byta fönster och modernisera ventilationen. Vi bygger solceller på TV-husets stora tak. Ett nytt enhetligt system för återvinning av avfall införs och vi utökar våra cykelparkeringar.

De första spadtagen togs redan förra sommaren. I vår flyttar nyhetsredaktionen in i nya lokaler, varefter övriga ytor renoveras steg för steg under drygt tre år. När projektet är färdigt har vi ett mer effektivt hus som är redo för många år av framtidens television!