Nu är det klart - Sportnytt klockan 22.00 i SVT1

Jan Helin om krocken med TV4:s sena nyheter.

Jan Helin. Fotograf: Eva Edsjö/SVT

Vi tyckte att vi hade en bra plan för att lösa en knepig situation:

Av tekniska och kostnadsmässiga skäl behöver vi flytta de sena lokala nyheterna från 21.45 i SVT2 till SVT1. Att bryta ner två broadcastkanaler i lokala signaler har kort sagt blivit onödigt dyrt i en tid där allt fler tar del av våra nyheter när de själva önskar via våra digitala tjänster. Men likafullt är vår leverans av lokala nyheter i broadcastkanalerna fortsatt mycket viktiga.

Vi såg därför att en lokal sändning klockan 22.00 i SVT1 skulle lösa vårt problem och kunna innebära både en bättre leverans av våra sena lokala nyheter och en intressant så kallad lead-in till resten av kvällen i SVT1.

Det ser vi egentligen fortfarande, men ingen public service kanal är en ö. Vi finns i ett medielandskap där tittarna har flera möjligheter till val av nyheter från flera källor. Det är en god ordning som vi har ett ansvar att bidra till att bevara.

Jag missbedömde den oro vår plan skulle komma att väcka hos TV4. Det så kallade 22-krysset är sedan länge TV4:s inarbetade tid för deras sena nyheter. Min bedömning var att en kort lokal sändning följt av ett kort Rapport var ett helt annat erbjudande än TV4:s nyhetstimme klockan 22. Men mycket skarpa protester mot detta handlade om att vi nu skulle komma att ställa den nyhetsintresserade publiken inför ett onödigt val. Kritiken var bärande. Vi fightas gärna med TV4 om att ha de bästa nyheterna berättade på det bästa sättet. Men det ligger inte i vårt intresse att försvaga förutsättningarna för TV4 som nyhetsleverantör via tablåtekniska förändringar. Vi ändrade oss.

Behovet att samla alla lokala sändningar i en och samma kanal kvarstod dock, liksom vår vilja att göra det i vår största kanal SVT1 för att så många som möjligt ska få del av vår lokaljournalistik.

Vi har nu landat i en lösning som vi hoppas blir bra för såväl publik som medielandskap:

Vi byter kanal för Sportnytt 22.00 till SVT1 (Sportnytt sänds i dag 22.00 i SVT2) efter Sportnytt kommer våra sena Lokala nyheter 22.15 till 22.25 och efter det ett kort Rapport. Därmed konkurrerar vi inte om tittarna klockan 22.00 på något annat sätt än vi redan gör idag. Ordningen är faktiskt inte alls ny. På den tiden SVT hade regionala sändningar låg de exakt så här, efter Sportnytt 22.00 i SVT1.

Förändringarna införs i våra sändningar efter sommaren.

Må bästa nyheter vinna publiken!