Hanna Stjärne lämnar SVT för Nobelstiftelsen

Vid årsskiftet lämnar Hanna Stjärne SVT för att tillträda som vd för Nobelstiftelsen. Hon har varit vd på SVT sedan 2015 och har tidigare haft en lång rad chefsuppdrag på Sveriges Radio och UNT.

Foto: Janne Danielsson/SVT

Hanna Stjärne har lett SVT genom ett händelserikt decennium som präglats av coronapandemin, Rysslands anfall på Ukraina, en snabb digitalisering av medievanorna och en kraftfull internationell streamingkonkurrens.

– Jag är tacksam över att ha fått leda SVT under de här speciella åren. Det har varit utmanande, fantastiskt och jag har tyckt om varje arbetsdag. Det är förstås vemodigt att lämna hela Sveriges television och jag kommer att sakna alla smarta, kreativa och drivna kollegor som jag har haft förmånen att arbeta med. Men jag går till ett nytt spännande och viktigt uppdrag och jag vet att SVT står starkt rustat inför framtiden. SVT når nästan hela befolkningen varje vecka och har ett mycket högt och stabilt förtroende hos svenska folket, säger Hanna Stjärne.

Under Hanna Stjärnes tid som vd har SVT Play vuxit till att bli den streamingtjänst från ett public service-bolag i Europa som är störst på sin lokala marknad. SVT:s nyhetsverksamhet har varit förstahandsvalet för svenskarna vid de senaste årens kriser och krig och även för information vid valen. Antalet redaktioner runt om i Sverige har nära nog fördubblats till 50 stycken och SVT har fått en ny finansieringsform. Säkerhetsläget har också förändrats dramatiskt och SVT:s beredskap har stärkts för att möta en ny tid.

– Hanna Stjärne har lett SVT med mod och beslutsamhet. Hon har spelat en avgörande roll i en brytningstid för SVT, med kraftfull digitalisering, internationell konkurrens och ett allvarligt säkerhetsläge. Klokt och framsynt har hon tillsammans med kollegorna sett till att SVT Play med stor marginal har blivit Sveriges mest använda och uppskattade streamingtjänst och att SVT:s nyhetsverksamhet har nått en ny nivå för alla generationer. När hon nu har beslutat sig för att gå vidare till ett annat uppdrag lämnar hon ett SVT som står starkt. Jag hade gärna sett att hon hade fortsatt som vd längre, men har stor respekt för hennes beslut, säger SVT:s styrelseordförande Christina Björklund.

Hanna Stjärne kommer fortsätta att leda SVT tills hon börjar på Nobelstiftelsen i januari. I sitt nya arbete kommer hon ha ansvar för Nobelstiftelsen och den verksamhet som omger Nobelpriset, i Sverige och internationellt.

SVT:s styrelseordförande Christina Björklund kommer leda arbetet med rekryteringen av ny vd för SVT.

– Rekryteringen av Hanna Stjärnes efterträdare startar omgående. Nu påbörjas arbetet med att hitta en ny vd till en av Sveriges viktigaste institutioner, säger Christina Björklund.