SVT satsar ytterligare på journalistik för barn och unga

Kriget i Ukraina väcker stora och svåra frågor hos många barn. Därför gör nu SVT ytterligare satsning på saklig och pedagogisk journalistik på plattformar där barn och unga är.

Lilla Aktuellt öppnade under krigets första dag en chatt för att möta barns och ungas oro. Mer än 44 000 inlägg har kommit till chatten i Duo-appen. Behovet av faktagranskad och pedagogisk journalistik är mycket stort.

- I ett extremt allvarligt läge har barn och unga rätt till faktagranskad, saklig journalistik på de plattformar som de använder mest. Lilla Aktuellt gör redan en stor insats för att ta hand om barns oro. Nu förstärker vi med ytterligare resurser. Desinformation är ett av krigets vapen och SVT vill också ge barn och unga kunskap om källkritik, säger Hanna Stjärne, vd på SVT.

SVT:s extra satsning, som syftar till att ytterligare öka medie- och informationskunnighet, riktar sig till skolbarn mellan 8 och 14 år. Innehållet, som består av text och video med förklarande och saklig journalistik om kriget, publiceras på sociala medier som TikTok, Youtube med flera plattformar. Postningarna pekar också vidare mot Lilla Aktuellt och Duo-appen där Lilla Aktuells chatt finns.