Nordisk public service samarbetar om dramasatsningar

Flera nordiska dramaserier har det senaste decenniet rönt internationellt genomslag. Samtliga nordiska länder har producerat storsuccéer och länderna har samarbetat framgångsrikt. Nu fördjupas samarbetet ytterligare med fiktion för barn.

Danska "Akavet 3" är en av serierna som ingår i Barn14. Foto: DR

SVT har ett upparbetat dramasamarbete –Nordic12 – med de nordiska public service-bolagen*. Samarbetet har gett den svenska publiken succéer som 22 juli, om Utöya-attentatet, Fredsmäklaren, om en finsk fredsmäklare som får i uppdrag att förhandla i en konflikt mellan kurderna och Turkiet, och When the dust settles, om en terroristattack i Köpenhamn, för att nämna några. Allt finns på SVT Play, under genren nordiska serier Länk till annan webbplats..

Nu inleds ett liknande samarbete, Barn14, inom barnfiktion. Barn från förskolan upp till gymnasiet får tillgång till fjorton stora serier från hela Norden. Bolagen kommer gemensamt att stärka nordiskt drama för barn genom samproduktioner. Programmen kommer finnas tillgängliga i samtliga länder under lång tid.

- Det här samarbetet kommer att erbjuda en massa bra drama från hela Norden. Serier som kan spegla barn och ungdomars vardag i respektive land och som kan visa att vi faktiskt har mycket gemensamt. Vi har tidigare sett att nordiska utbyten varit enormt uppskattade av publiken, exempelvis norska serien Skam och remake på Klassen, säger Safa Safiyari, chef för SVT Barn.


Barn14 ger SVT en möjlighet att investera i nya kreativa talanger och bidra till nyskapande barnfiktion. Visionen är att tittarna ska få tillgång till många fler nordiska dramaserier som kan ligga tillgängliga på SVT Play under lång tid. Drama för barn är och ska förbli ett starkt och uppskattat innehåll i public service även i framtiden.

Bolagen tog beslut om samarbetet den 9 november och arbetet med att ta fram lämpliga produktioner pågår.

*De samarbetande bolagen är SVT, DR, YLE och NRK.