På SVT finns en särskild avdelning, SVT Programetik, som ägnar sig åt publicistisk rådgivning och ansvarar för kontakterna med Granskningsnämnden. Programetik skriver ett nyhetsbrev där alla friade och fällda SVT-program redovisas. Nyhetsbreven finns publicerade nedan.

SVT:s första ärende i Mediernas etiknämnd

SVT klandras för att ha brustit mot god publicistisk sed i en publicering på SVT Nyheter Västernorrlands webbplats. Med detta har SVT för första gången prövats i Mediernas etiknämnd. Medieombudsmannen prövade publiceringen och bedömde att den skulle klandras och tog ärendet vidare till Mediernas etiknämnd som gjorde samma bedömning.

Mer om detta går att läsa i senaste nyhetsbrevet: