Fria och fällt

På SVT finns en särskild avdelning, SVT Programetik, som ägnar sig åt publicistisk rådgivning och ansvarar för kontakterna med Granskningsnämnden. Programetik skriver ett nyhetsbrev där alla friade och fällda SVT-program redovisas. Nyhetsbreven finns publicerade nedan.

Här hittar du Granskningsnämndens beslutlänk till annan webbplats

Nyhetsbrev från SVT Programetik:

Alla SVT:s sex ärenden friades av en enig nämnd vid granskningsnämndens senaste sammanträde. Två av friandena handlade om Uppdrag granskning, det ena var ett program om ett byggprojekt i Haparanda, det andra om boendesituationen för psykiskt sjuka och hemlösa. En granskning av övergrepp inom katolska kyrkan i Rapport och Aktuellt friades också, precis som ett inslag i Morgonstudion och ett i Aktuellt om ett behandlingshem. Det samma gällde ett inslag om granar i Lokala Nyheter Stockholm och en rapportering i Rapport om Coronavirus i Wuhan.

Mer om detta går att läsa i senaste nyhetsbrevet: