På SVT finns en särskild avdelning, SVT Programetik, som ägnar sig åt publicistisk rådgivning och ansvarar för kontakterna med Granskningsnämnden. Programetik skriver ett nyhetsbrev där alla friade och fällda SVT-program redovisas.

Nyhetsbreven finns publicerade nedan.

Coronapandemin fortsätter vara i fokus både i SVT:s nyhetsrapportering och granskningsnämndens arbete.

Tre av fyra SVT-ärenden vid nämndens senaste möte rörde bevakningen av pandemins effekter. De fyra besluten rörde sig om prövning av saklighet eller opartiskhet och saklighet i tre nyhetsinslag samt opartiskhet och saklighet samt respekt för privatlivet i ett reportage i Vetenskapens värld. Samtliga inslag friades då SVT kunde visa på sakligt underlag, felaktiga uppgifter rättats och att utpekad part fått bemöta kritik genom intervjuer eller på annat sätt.

Mer om detta går att läsa i senaste nyhetsbrevet: