Tillgänglighetstjänster

SVT är till för alla och tillgänglighet är en mycket viktig fråga för oss. I vårt sändningstillstånd finns tydliga krav på att vårt uppdrag ska omfatta alla människor, exempelvis barn och unga, personer med etnisk minoritetsbakgrund eller med funktionsnedsättning.

Alla ska kunna ta till sig vårt utbud

Program på andra språk än svenska förses alltid med översättningstext. Men även svenska program textas på svenska. Den textningen hittar du på sidan 199 på text-tvlänk till annan webbplats, oavsett kanal. Vi textar även direktsända program, alla nyhetssändningar inklusive extrasändningar och långa specialsändningar, direktsända barnprogram samt en stor del av sportutbudet.

Vi tolkar program till teckenspråk samtidigt som de visas. Teckentolken syns i en egen mindre bild i programbilden. Förutom våra dagliga nyhetssändningar på teckenspråk samsänder vi även vissa program och evenemang med teckenspråkstolkning på SVT Play. Här hittar du alla SVT:s egna teckenspråksprogramlänk till annan webbplats

 

Om du har en synnedsättning kan du ta del av våra program med hjälp av syntolkning. Tjänsten innebär att en berättarröst beskriver scener, gester och miner och förklarar sådant som inte är tydligt genom dialogen. Syntolkningsversionerna av våra program sänds parallellt i SVT24 eller på SVT Play. Här hittar du SVT:s program som har en syntolkad versionlänk till annan webbplats

För dig dom har nedsatt syn eller läsförmåga erbjuder vi uppläst text. Det är en teknisk tjänst där en syntetisk röst läser upp översättningstexten samtidigt med textningen i SVT:s samtliga kanaler i marknätet. Vi arbetar för att hitta en lösning så att funktionen även kan fungera för sändningar över satellit och på webben. Här hittar du information om uppläst textlänk till annan webbplats    

Vi tar ljudfrågor på stort allvar

Vi jobbar ständigt för att ljudet i SVT:s kanaler ska vara så bra som möjligt. Det är viktigt för oss att du som tittar nås av budskapen i programmen. Och om du har nedsatt hörsel måste du kunna höra vad som sägs.

Ambitionsnivån för ljud är hög på SVT. Vår ljudpolicy slår fast att våra program ska ha ett genomtänkt producerat ljud med god hörbarhet.

Allt ljud på SVT och på SVT Play sänds i stereo. Men vi gör även allt fler produktioner med multikanalsljud, vanligast så kallat 5.1-ljud. För att kunna lyssna på multikanalsljud behövs en hemmabioanläggning samt att du tar emot programmen via våra HD-sändningar.

Våra HD-kanaler sänds fritt i det digitala marknätet och når 98 procent av alla hushåll i Sverige. Kanalerna finns även på digital kabel-tv, satellit och IPTV.