På SVT finns en särskild avdelning, SVT Programetik, som ägnar sig åt publicistisk rådgivning och ansvarar för kontakterna med Granskningsnämnden. Programetik skriver ett nyhetsbrev där alla friade och fällda SVT-program redovisas.

Nyhetsbreven finns publicerade nedan.

Tre SVT-ärenden prövade av nämnden - samtliga fälldes

Ett Aktuellt-inslag om brexit, ett avsnitt av en turkisk dramaserie med en psykolog i centrum och en grafik om mäns våld mot kvinnor i Agendas partiledardebatt – tre SVT-ärenden prövades och fälldes vid nämndens senaste möte. Två inslag fälldes för bristande saklighet och ett för att ha visat våldsskildringar vid en tidpunkt då barn kan tänkas titta.

Mer om detta går att läsa i senaste nyhetsbrevet: