På SVT finns en särskild avdelning, SVT Programetik, som ägnar sig åt publicistisk rådgivning och ansvarar för kontakterna med Granskningsnämnden. Programetik skriver ett nyhetsbrev där alla friade och fällda SVT-program redovisas.

Nyhetsbreven finns publicerade nedan.

ETT SVT-ÄRENDE PRÖVADES OCH FRIADES PÅ ÅRETS SISTA MÖTE

Vid granskningsnämndens sista möte för året behandlades ett ärende som gällde SVT. Ett inslag i Rapport som handlade om utländska reaktioner på det svenska valet prövades gällande opartiskhet och saklighet och inslaget friades.

Mer om detta går att läsa i senaste nyhetsbrevet: