På SVT finns en särskild avdelning, SVT Programetik, som ägnar sig åt publicistisk rådgivning och ansvarar för kontakterna med Granskningsnämnden. Programetik skriver ett nyhetsbrev där alla friade och fällda SVT-program redovisas.

Nyhetsbreven finns publicerade nedan.

Vid granskningsnämndens senaste möte var sex SVT-ärenden på dagordningen. Opartiskhet och saklighet var i fokus, förutom ett ärende som rörde otillbörligt gynnande. Fem inslag och program friades, bland annat ett uppmärksammat inslag i Morgonstudion om demonstrationer mot vaccinpass. Det hade anmälts ett 60-tal gånger men ansågs inte vara osakligt eller partiskt. Däremot fälldes en dokumentär om Rysslands utrikespolitik under Putin, då nämnden ansåg att sakuppgifter i skildringen gav en missvisande bild av bland annat annekteringen av Krimhalvön 2014.

Mer om detta går att läsa i senaste nyhetsbrevet: