På SVT finns en särskild avdelning, SVT Programetik, som ägnar sig åt publicistisk rådgivning och ansvarar för kontakterna med Granskningsnämnden. Programetik skriver ett nyhetsbrev där alla friade och fällda SVT-program redovisas.

Nyhetsbreven finns publicerade nedan.

FYRA SVT-FRIANDEN VID NÄMNDENS FÖRSTA MÖTE FÖR HÖSTEN

Granskningsnämnden prövade fyra av SVT:s ärende vid sitt första möte i höst. Återutsändningen av Deutsche Welles engelskspråkiga löpande nyhetsuppdateringar hade anmälts eftersom bilder från kriget i Ukraina visades vid en tid då barn kunde tänkas titta. Men granskningsnämnden friade sändningen – och också de andra tre SVT-publiceringarna som prövades vid samma möte.

Mer om detta går att läsa i senaste nyhetsbrevet: