Här är en sammanfattande film med praktikanterna hösten 2020