Besök SVT Göteborg

För tillfället tar vi inte emot några studiebesök på TV-huset i Göteborg. Besöksstoppet gäller tillsvidare.