• Sändningarna på SVT World har upphört.

    SVT World var Sveriges Televisions Utlandskanal för svensktalande i Finland och svenskar i utlandet. Enligt styrelsebeslut i oktober 2016 lades sändni... Nyhet