Simon J. Berger leder oss genom Historien om Sverige

Under senhösten är det premiär för SVT:s storsatsning Historien om Sverige. Programserien som består av tio delar, skildrar Sveriges historia från istiden fram till våra dagar och bygger på rekonstruktioner av historiska skeenden och personer. Skådespelaren Simon J. Berger är seriens berättare och Oscarsbelönade Ludwig Göransson och medkompositören Per Gunnar Juliusson har komponerat ledmotivet.

Skådespelaren Simon J Berger framför huslänga på Skansen i Stockholm

Simon J. Berger leder Historien om Sverige 2023, han är även aktuell i den sista säsongen av dramaserien Exit. Foto: Ulrika Malm/SVT

Jag har alltid varit en historienörd så för mig har det här varit ett otroligt tillfälle att komma nära den historia som har format våra liv och hela vårt samhälle. Min roll som berättare är att vara publikens guide genom historien och leda dem genom dramatiska eror och händelser som har format vårt land. Jag kan utlova en spännande och fascinerande resa genom Sveriges historia som startar på istiden och tar oss ända fram till våra dagar, säger Simon J. Berger.

Historien om Sverige är SVT:s största historiesatsning någonsin med scenerier som ger kött, blod och dramatik till de tider som skildras. Över 300 experter har hjälpt till att få berättelsen på plats och 100 av dem medverkar även i serien.

Programprojektet samverkar med museer, bibliotek och andra kulturinstitutioner över hela landet.

Vi hoppas att den här serien kan bidra till att skapa en historierörelse. Det känns fantastiskt att Sveriges museer, bibliotek, hembygdsföreningar och arkiv över hela landet står i startgroparna för att på olika sätt lyfta Sveriges historia i samverkan med oss, säger Björn Wahren, en av seriens producenter.

Satsningen på Sveriges historia kommer också märkas i en rad andra program i SVT under året, i allt från barn- och vetenskapsprogram till kulturprogram och evenemang.

Producenter för serien är Patrick Bratt och Björn Wahren.