Förändringar i ledningen för SVT

Anne Lagercrantz har utsetts till vice vd för SVT, en ny tjänst med ansvar för SVT:s kanaler och tjänster, planering och publicering, säkerhet och beredskap. Anne Lagercrantz kommer att leda SVT:s centrala krisledning samt medieledningen.

Anne Lagertcrantz och Jan Helin

Anne Lagercrantz och Jan Helin.

Den snabba teknikutvecklingen gör också att frågor som till exempel rör distribution och AI ges större kraft och fokus. Ett nytt AI-råd inrättas under ledning av Jan Helin som kombinerar det med rollen som programdirektör.

– Det är en allvarlig tid och en tid av stora förändringar. Sverige befinner sig i ett nytt säkerhetsläge och frågor som rör kris och beredskap tar nu plats permanent i företagsledningen. SVT har ju också nyss antagit en ny strategi som ökar takten i förflyttningen mot online. Med förändringarna vill jag skapa ett ännu starkare fokus på digitaliseringen i företagsledningen, både när det gäller teknik och utbud, säger SVT:s vd Hanna Stjärne.

Förändringarna innebär att Anne Lagercrantz lämnar sitt arbete som chef för SVT:s nyhetsdivision. Michael Österlund, programchef för lokala nyheter, blir tillförordnad divisionschef för SVT Nyheter och Sport. En rekrytering av en permanent divisionschef inleds inom kort. Även en tillförordnad chef för lokala nyheter kommer att utses.

SVT:s företagsledning från 1 juni 2023 består av:

SVT:s företagsledning
  • Hanna Stjärne, vd
  • Anne Lagercrantz, vice vd med ansvar för SVT:s kanaler och tjänster, planering och publicering, data och analys, säkerhet, beredskap samt krisledning.
  • Eva Beckman, programdirektör med ansvar för drama, film, underhållning, livsstil, kultur, fakta och barn- och ungdomsutbud.
  • Jan Helin, programdirektör med ansvar för nyheter, sport, samhällsprogram, dokumentärer samt minoritetsutbud.
  • Michael Österlund, tf divisionschef Nyhetsdivisonen.
  • Andreas Bedinger, divisionschef Programdivisionen.
  • Kristian Lindquist, strategichef, får ett utökat ansvar för uppföljning av SVT:s strategi.
  • Adde Granberg, teknikdirektör med ökat fokus på distributionsfrågor.
  • Åsa Barsness, nytillträdd HR- och kommunikationsdirektör från och med 2 maj.
  • Johannes Ekström, ekonomidirektör med ansvar också för fastighetsfrågor, får i uppdrag att se över delar av SVT:s ekonomistyrning givet den kärvare samhällsekonomin.

Nya programchefer tillsatta

Förändringarna på Programdivisionen håller på att sättas i verket och i dag är det klart vilka som blir de två återstående programcheferna.

Christina Hill blir programchef för Kultur, underhållning och livsstil (KUL) och Axel Arnö blir programchef för Samhälle, dokumentär och fakta (S/D/F).

Christina Hill blir programchef för Kultur, underhållning och livsstil (KUL) och Axel Arnö blir programchef för Samhälle, dokumentär och fakta (S/D/F).

Tillsammans med de tidigare utsedda programcheferna Anna Croneman, drama och film, Petter Bragée, barn och ungdom, och Ylva Jonsson Sarri, minoritetsprogram, kommer de att ingå i Programdivisionens ledningsgrupp.

Anna Croneman, Petter Bragée, Ylva Jonsson Sarri, Christina Hill och Axel Arnö.

Anna Croneman, Petter Bragée, Ylva Jonsson Sarri, Christina Hill och Axel Arnö.

– Det känns glädjande och mycket värdefullt att nu ha knutit ihop säcken med dessa två starka personer vilket är viktiga nyckelroller för programdivisionens leverans och förändringsresa. Både Christina och Axel är ytterst välmeriterade och har helt rätt profil för att samla arbetet och driva utvecklingen inom dessa programområden, säger Andreas Bedinger divisionschef Programdivisionen.