SVT kommenterar direktiven om public service

Idag presenterade regeringen direktiven till public service-kommittén som ska ge förslag på framtida villkor för perioden 2026 - 2033.

Foto: Janne Danielsson/SVT

SVT har nu tagit del av utredningsuppdraget. Det är ett omfattande underlag som behöver analyseras djupare.

SVT:s vd Hanna Stjärne kommenterar här direktiven övergripande:

- Värdet av SVT har blivit extra tydligt under de senaste årens kriser med pandemi och storkrig i Europa. SVT är Sveriges största samlingsplats för kunskap och gemenskap – varje vecka tar 8 miljoner människor del av utbudet. SVT är till för alla, alla är med och betalar och då behöver man vara vaksam på att man inte får ett mer elitistiskt och marginaliserat public service som bara tillfredsställer vissa behov. Det är särskilt viktigt i en tid som vår.

- För att public service ska kunna fortsätta att fylla denna viktiga roll i samhället är goda ekonomiska resurser helt avgörande. Det gäller särskilt med tanke på att den stora konkurrensen för svenska medier i dag är multinationella jättar som verkar med ett i huvudsak anglosaxiskt utbud inom ett fåtal genrer.

- Det är positivt att regeringen vill se ett moderniserat uppdrag för public service som är fullt ut teknikneutralt och med ett beredskapsuppdrag som fungerar för människors digitaliserade medievanor även på lång sikt.- Det är bra att det är en parlamentarisk kommitté där samtliga riksdagspartier ska delta. Det ger möjlighet för breda överenskommelser och därmed ett uppdrag som håller över tid, säger Hanna Stjärne.

Så här ser processen ut fram till nytt uppdrag 2026:

Karta över processen fram till nytt public service-uppdrag