SVT:s styrelse och företagsledning: Ta hot mot journalister och mediechefer på allvar

Med anledning av rättegången mot Thedor Engström skriver SVT:s styrelse och företagsledning att Hanna Stjärne borde varit målsägande.

SVT:s VD Hanna Stjärne var en av Almedalmördarens tre måltavlor som ”representant för media”. Ändå anser åklagaren i målet att hon inte är målsägande. SVT:s företagsledning och styrelse anser, med stöd hos juridisk expertis, att det är fel. Rättsvårdande myndigheter måste ta frågan om hot och hat mot journalister på lika stort allvar som hot riktade mot politiker och myndighetspersoner.

På uppdrag av SVT har advokat Henrik Olsson Lilja och fd chefsåklagaren Jan Tibbling gått igenom förundersökningen mot den åtalade. De skriver med hänvisning till terroristlagen att gärningsmannen ”genom sina åtgärder har passerat förberedelsepunkten till såväl terroristbrott som mord i förhållande till både Annie Lööf och Hanna Stjärne”. Rekvisiten för förberedelse är uppfyllda. De juridiska experternas slutsats är att beslutet att inte väcka åtal också för brotten mot Hanna Stjärne är felaktigt.

Styrelse och företagsledning i SVT delar den slutsatsen. Även föreningen Utgivarna som samlar alla Sveriges publicister har reagerat starkt och snabbt, UTGIVARNA: Hanna Stjärne bör betraktas som målsägande (expressen.se) Länk till annan webbplats.. Den planerade attacken mot Hanna Stjärne är inte bara ett allvarligt hot mot en enskild person utan också mot SVT som företag och mot alla svenska medier. Det måste tas på största allvar.

Ytterligare ett stort antal svenska journalister förekommer i förundersökningen, drygt 15 av dem jobbar på SVT. Hoten är ingen engångsföreteelse, och SVT är hårt drabbat. Hot och hat är en del av vardagen för många.

Theodor Engström mördade Ing-Marie Wieselgren mitt i steget, mitt i hennes gärning att göra samhället bättre. För alla som stod henne nära är det en fruktansvärd tragedi. Det är också en tragedi för alla som värnar ett öppet samhälle. En rad samhällskritiska yrkesgrupper delar en vardag präglad av hot och hat. Listan kan göras bedrövligt lång: förtroendevalda, lärare, poliser, personal inom sjukvård och socialtjänst.

När journalister hotas riskeras den skarpa och fria granskningen av samhället, i förlängningen också yttrandefriheten och den demokratiska ordningen. SVT tar sitt ansvar genom att kraftigt förstärka säkerhetsarbetet och vi försöker ständigt bli bättre på att möta och förebygga hot och hat.

Vi får inte vänja oss vid hatet och hoten. Just därför är det djupt oroande att åklagare och polis bedömer att hotet mot Hanna Stjärne inte är lika allvarligt som hot mot andra avgörande funktioner i samhället. Om den bedömningen skulle bli vägledande så saknar ledande företrädare för svenska medier det skydd man borde ha och då måste lagen ses över.

/SVT:s företagsledning och SVT:s styrelse