Tilde Lewin och Carl Fridh Kleberg nya korrespondenter för SVT

SVT har utsett två nya utrikeskorrespondenter. Tilde Lewin blir korrespondent i Peking och Carl Fridh Kleberg i Moskva.

Tilde Lewin och Carl Fridh Kleberg foto: Marco Nilson/SVT

Till hösten får SVT en ny korrespondent i Asien. Tilde Lewin tar över i Peking efter Ulrika Bergsten. Tilde är i dag utrikesreporter i Stockholm, men har i många år varit frilansjournalist med Kina som sitt specialområde.

- Peking är min stad, jag bodde ju där i fem år och jag längtar alltid tillbaka, säger Tilde Lewin. Jag längtar till att komma ut på landet, ut i städerna och in på folks arbetsplatser. Och prata prata prata med folk.

Tilde Lewin har bott i Kina i flera år och talar mandarin.

- Jag är väldigt glad att vi kan tillsätta en korrespondent i Peking som behärskar språket – det är självklart en stor tillgång, säger Pia Bernhardson, utrikeschef på SVT. Och Kina är det ju huvudsakliga bevakningsområdet för SVT:s Asienkorrespondent, med tanke på den stora betydelse Kina har i dag på så många plan.

- Kinas vägval påverkar oss i Sverige, i Asien – i hela världen förstås, säger Tilde Lewin. Jag ser jag fram emot att rapportera om politiken, men också att fånga upp mer vardagliga frågor. Vad händer med digitaliseringen, relationer människor emellan? Vad läser folk, vad tittar dom på – i Peking till Ho Chi Minh-staden?

SVT:s nuvarande Asienkorrespondent, Ulrika Bergsten, återvänder i sommar till Stockholm efter nära fyra år på plats i Peking.

Carl Fridh Kleberg blir ny korrespondent i Ryssland

Carl Fridh Kleberg tillträder tjänsten i höst. Han efterträder Bert Sundström som då återvänder till SVT:s hemmaredaktion i Stockholm.

Carl bodde som barn i Ryssland vid tiden för Sovjetunionens sammanbrott och har hela sitt liv haft en stark relation till landet. Han har också tidigare varit tidningen Expressens korrespondent i Moskva. Sedan några år tillbaka är han utrikesreporter på SVT, med bakgrund på SVT:s onlineredaktion. Han var också med i redaktionen som startade SVT:s Utrikesbyrån.

- Utrikesjournalistik kan ibland uppfattas som en sorts avlägsen lyxverksamhet utan praktisk betydelse för en svensk tittares vardag, säger Carl Fridh Kleberg. Nu håller jag förstås inte med och vad gäller Ryssland är det ju så tydligt tvärtom. Det är en regional stormakt som Sverige och svenskar tvingas förhålla sig till och som SVT har ett viktigt uppdrag att skildra på ett korrekt sätt.

Kriget i Ukraina har förstås gjort bevakningen i Ryssland allt viktigare, men också så mycket svårare. Nya medialagar har inskränkt yttrandefriheten ytterligare.

- Jag är mycket väl medveten om svårigheterna att idag rapportera från Ryssland, men man ska komma ihåg att det är i första hand de ryska medierna som drabbas, säger utrikeschef Pia Bernhardson. SVT vill så långt det är möjligt upprätthålla bevakningen på plats. Hur ska vi annars kunna berätta om det som sker i Ryssland, om vi inte är på plats?

Bert Sundström återvänder hem efter fem år som SVT:s korrespondent i Moskva.