SVT kommenterar utredning om onlinereglering av public service

SVT:s strategichef om den nya utredningen.

En utredning Länk till annan webbplats. som har tittat på frågan hur granskning av public service-innehåll online kan möjliggöras presenterades idag.

- Först och främst är det viktigt att poängtera att SVT sedan länge tillämpar villkoren i public service-uppdraget också för onlineverksamheten. Vi vill ju att allt vi gör ska kunna granskas. Så det är positivt att innehållet på SVT Play föreslås kunna granskas. Inte minst för förtroendet när 70% av befolkningen använder SVT:s digitala tjänster varje vecka. Men vi önskar att man kommit längre så att även innehållet på svt.se kan granskas. Att en del tjänster kan granskas och andra inte, kan framstå som otydligt för publiken, säger Kristian Lindquist, strategichef på SVT.

I dag kan innehållet i linjära sändningar granskas av Granskningsnämnden men inte onlineinnehållet. SVT välkomnar att utredningen tydligt anger att all verksamhet som programföretagen bedriver ska omfattas av regleringen från nästa sändningstillståndsperiod som startar 2026.

Utredningen har även analyserat möjligheten att ändra vem som fattar beslut om förhandsprövning, som är en process där public service-bolagen ska anmäla om man vill starta nya tjänster. I dag ligger beslutet om bolagen ska få starta en tjänst eller inte hos regeringen. Utredningens förslag är att det i stället ska vara Myndigheten för press, radio och TV som fattar beslutet om förhandsprövning.

- Förhandsprövningen bör helt avskaffas av oberoendeskäl. Det går inte att granska och bedöma en tjänst utan att också förhandsgranska dess innehåll, vilket strider mot Yttrandefrihetsgrundlagen. Dessutom fattas beslut om vad som ingår i public service-uppdraget av riksdagen inför nya tillståndsperioder. Friheten att verka inom dom givna ramarna ska inte begränsas av vare sig myndigheter eller regeringen, säger Kristian Lindquist.