Björn Lantto blir ny CIO på SVT

Närmast kommer Björn Lantto från Cisco där han arbetat som CTO (Chief Technology Officer).

Björn Lantto kommer från en bakgrund där han drivit digital transformation och skapat värde utifrån tech. Genom att ha drivit affärsutveckling har Björn arbetat med att förstå kunders behov och vilka problem som är viktigast att lösa för att driva en affärsnytta för kunderna. Tidigare erfarenheter har även inkluderat offentlig upphandling samt offentlig systemförvaltning.

─ Mina ambitioner är att driva en förenkling inom IT där fokus läggs på den som konsumerar IT för skapa en fantastisk upplevelse. IT-verktygen ska upplevas som en förenkling av vardagen och därmed vara intuitiva att konsumera och använda. Förenkling av antal lösningar är även centralt för att fokusera resurserna där det skapas mest värde för verksamheten. Den digitala transformationen erbjuder även fantastiska möjligheter att frigöra oss från repetitiva uppgifter och istället fokusera på den mänskliga interaktionen, säger Björn Lantto.

Björn Lantto tillträder sin nya tjänst på SVT den 1 juli.

─ Jag är superglad över denna rekrytering till SVT Produktion & Teknik men också för SVT på helheten. Björn kommer vara ett bra tillskott till min ledningsgrupp och till gränslandet med SVTi. En CIO roll ser olika ut beroende på vilket företag man frågar, så även här på SVT. Så vi kommer i min ledningsgrupp tillsammans, nu när vi är fulltaliga att titta på hur vi bäst tillsammans tar oss an digitaliseringens påverkan på oss och hur vi tar den vidare, säger Adde Granberg, teknikdirektör på Produktion & Teknik.