Granskningen av public service fungerar väl enligt Riksrevisionen

I Sverige kan vem som helst anmäla program som man anser bryter mot gällande regler till Granskningsnämnden.

Riksrevisionen har under året gått igenom Granskningsnämndens granskning under perioden 2014 - 2019 och kommit fram till att systemet i huvudsak fungerar väl.

- Granskningen av public service är omfattande och det är viktigt att den fungerar väl. Vi tar granskningsnämndens beslut på mycket stort allvar och det märks i Riksrevisionens rapport. SVT anmäls ofta men fälls mycket sällan. Hittills i år har SVT sänt 20 000 timmar tv och fällts totalt tolv gånger – till exempel bara en gång för bristande opartiskhet, säger SVT:s vd Hanna Stjärne.

Fokus i rapporten (som kan läsas här Länk till annan webbplats.) ligger på Granskningsnämndens och Myndighetens för press, radio och tv (MPRT) arbete. Det handlar bland annat om deras effektivitet och öppenhet och om vilka konsekvenser deras granskning får hos SVT, Sveriges Radio och UR. Riksrevisionen har både undersökt Granskningsnämndens granskning av enskilda program och hur de granskar programföretagens årliga public service-redovisningar som är en omfattande beskrivning av hur bolagen uppfyllt sitt uppdrag.

När det gäller effekterna av granskningen så anser Riksrevisionen att den bidrar till att programföretagen följer reglerna. Man konstaterar att Granskningsnämndens beslut tas på stort allvar av SVT, Sveriges Radio och UR. Detta märks bland annat på det omfattande arbete som bolagen lägger ned på att skriva yttranden till nämnden.

Riksrevisionen lyfter fram att besluten från granskningen av public service får genomslag i företagens publicistiska verksamhet, både direkt genom omedelbara diskussioner i företaget, och indirekt genom ett mer långsiktigt internt lärande i form av tex utbildningar som sker till följd av Granskningsnämndens beslut.