Prövning om enskilda personers privatliv kommer att ske hos MO och ME

SVT har nu tillsammans med SR och UR gått in med en begäran till regeringen att sändningstillståndet ska ändras så att bestämmelsen om skydd av enskilds privatliv inte längre finns med från och med den första januari 2021. 

Det betyder inte att SVT överger principen att skydda enskilda personers privatliv om det inte finns ett oavvisligt allmänt intresse som kräver annat. Det betyder bara att prövningen om enskilda personers privatliv har kränkts i fortsättningen kommer att ske hos Medieombudsmannen (MO) och Mediernas etiknämnd (ME), det gemensamma medieetiska systemet som bedrivs fristående från staten och där SVT är en av huvudmännen tillsammans med de övriga PS-bolagen, TV4, Tidningsutgivarna och Sveriges Tidskrifter. Bakom systemet står också Svenska Journalistförbundet och Publicistklubben. MO/ME kan till skillnad från Granskningsnämnden också pröva publiceringar som skett online och på SVT:s konton i sociala medier.

Tidigare har riksdagen fattat beslut om att ge PS-bolagen möjligheten att flytta privatlivsprövningen från den statliga granskningsnämnden till det nya medieetiska systemet som startade tidigare i år. Under några månader har det varit möjligt för enskilda att vända sig till båda instanserna. Bedömningen har varit att det blir mer tydligt både för anmälare och programbolag om det är en instans som ger utslag i frågan om hur privatpersoner har blivit behandlade i PS-bolagens publiceringar.

Det här innebär inte att Granskningsnämnden försvinner. Den kommer även fortsättningsvis att pröva anmälningar mot public service-företagen rörande bland annat opartiskhet, saklighet, mediets genomslagskraft och otillbörligt gynnande av kommersiella intressen, som inte prövas inom det självreglerande systemet. Därför kommer det att kunna hända att enskilda program i SVT prövas av båda instanserna, även om privatlivsfrågan enbart prövas av MO/ME.

 

Anna Stål Isaksson, programredaktör SVT Programetik