Digitalt seminarium: Hur har svenska tv-produktioner påverkats av pandemin? Konsekvenser och vägen framåt 

Under de senaste månaderna har stora delar av samhället behövt ställa om som en följd av pandemin. Vissa sektorer, som vården, har behövt sätta in alla tillgängliga resurser för att kunna svara mot behoven. Andra har tvärstannat till följd av bristande efterfrågan eller restriktioner.

Intresset för att se på tv och film har varit enormt de senaste månaderna och både kanaler och playtjänster har sett stor tillströmning. Men hur går det att skapa innehåll under en pandemi? Tv-produktionsbranschen är beroende av att kunna samla många människor, att resa, att komma nära.
Under detta seminarium kommer vi att få höra erfarna representanter från tv-bolag och produktionsbolag diskutera hur svenska tv-produktionerna påverkas. Hur har man ställt om i innehåll och produktion? Vilka konsekvenser får pandemin på kort och lång sikt för de som arbetar inom branschen, ekonomi och innehåll? Vi kommer även blicka framåt och diskutera den kreativitet som har visats. Finns det några saker vi faktiskt vill ta med oss när det blir mer av en vanlig vardag igen? Finns det till och med möjligheter att locka fler produktioner till Sverige? Vilket innehåll och berättande vill publiken ha nu och längre fram?

I panelen:
Eva Beckman, programdirektör SVT
Viveka Hansson, programdirektör TV4
Anders Knave, vd Alaska, TV-sektionsordförande Film- och tv-producenterna
Stefan Baron, affärschef och exekutiv producent, Yellow Bird

Moderator: Kristofer Lundström
Seminariet inleds av Hanna Stjärne, vd SVT.