SVT har högst förtroende av alla medier enligt SOM

Idag presenterade SOM-institutet vid Göteborgs universitet de första resultaten i den nationella och årliga SOM-undersökningen.

Idag presenterade SOM-institutet vid Göteborgs universitet de första resultaten i den nationella och årliga SOM-undersökningen. En del av undersökningen handlar om allmänhetens förtroende för medier. Undersökningen visar att 74% har ganska eller mycket stort förtroende för SVT, en ökning med en procentenhet sedan förra året och högst av samtliga undersökta medier. Undersökningen gjordes under perioden september 2019 – januari 2020.

- Två mätningar under våren visar på ett högt förtroende för SVT och att siffrorna ökar sedan förra året. Svenska folket ska kunna lita på SVT, inte minst när samhället sätts på prov. Vårens förtroendemätningar gjordes före corona och det blir intressant att följa mätningar som kommer att göras framöver kopplat till mediernas rapportering om krisen. Vi ser just nu att många går till SVT för att följa rapporteringen kring corona-viruset och förra veckan hade SVT online drygt 8 miljoner unika besökare, dubbelt så många som vanligt, säger Hanna Stjärne, vd SVT.

I Förtroendebarometern som kom för några veckor sedan ökade SVT med en procentenhet jämfört med förra året.

- Forskning visar att närhet, både geografisk och känslomässig, bygger förtroende. Därför är jag glad att SVT de senaste åren kraftigt utökat antalet redaktioner runt om i Sverige till 38, med målet att på sikt komma upp i 45, säger Hanna Stjärne.

Här analyserar SVT:s strategichef Henrik Selin vårens två förtroendemätningar

Både Nyhetsdivisionen och Programdivisionen jobbar aktivt med förtroendefrågan i det dagliga arbetet, läs gärna Anne Lagercrantz och Carolina Källeståls texter på SVT-bloggen.

Här kan du läsa SOM-undersökningen Länk till annan webbplats.