Sändningarna på SVT World har upphört.

SVT World var Sveriges Televisions Utlandskanal för svensktalande i Finland och svenskar i utlandet. Enligt styrelsebeslut i oktober 2016 lades sändningarna ned den 30 april 2017.

Orsak till nedläggning av den kommersiella delen

Antalet abonnenter har minskat kraftigt de senaste åren vilket har medfört att kanalen gått med förlust.  Abonnemangsdelen var en sidoverksamhet för SVT vilket innebar krav att vara självförsörjande för att inte belasta kärnverksamhetens licensfinansierade ekonomi. När den inte längre var självförsörjande lades den alltså ned.

Enligt vårt sändningstillstånd ingår det inte i vårt uppdrag att distribuera vårt utbud till svenskar bosatta utomlands. Vårt uppdrag är att göra tv-program för boende i Sverige.

I SVT Play kan utlandssvenskar hitta allt vårt utbud som inte är "geo-blockat", alltså det utbud som vi själva har alla rättigheter till.

Orsak till nedläggning av de svenska sändningarna i Finlands YLE Fem

YLE:s vidareändning av SVT World i YLE Fem har upphört då YLE har beslutat att använda kanalplatsen på annat sätt.

I och med att YLE valt att upphöra med sändningarna går SVT miste om det särskilda anslag som SVT fått av regeringen för detta uppdrag. Bakgrunden till anslaget är en "kaffekoppsöverenskommelse" från 1960-talet mellan Olof Palme (då kommunikationsminister) och en finsk minister om att kunna sända svenska program i Finland och finska program i Sverige. Men inga avtal skrevs. Kulturdepartement konstaterar nu att det inte längre finns någon kanal att finansiera.

YLE Fem säger att de fortsatt kommer att köpa in svenska, populära program och visa på bra sändningstider. Man kan också abonnera på SVT1 och SVT2 via kabel-tv och satellit.

SAll abonnentservice handhas av SVT World:s kundtjänst ConNova som svarar på frågor angående abonnemang.

ConNova
Box 304
SE-591 24  Motala, Sweden
tel: +46 141 20 39 10
fax: +46 141 20 39 11
e-post: svtworld@connova.se
www.connova.se Länk till annan webbplats.