Nya redaktionen i Angered invigd

Nu finns SVT Nyheter på 33 orter i Sverige. Det är en del av en av de största förändringarna i SVT:s historia och jag är stolt över att få vara med på den resan, skriver nyheternas divisionschef Anne Lagercrantz.

Reportrarna Sofia Nordén och Sandy Kalleny. Foto: SVT

Under ett mingel i Angered vid redaktionen på Blå stället berättade reportrarna Sandy Kalleny och Sofia Nordén om sig själva och sina ambitioner att teckna och granska den lokala vardagen. De får en fin start. Under invigningen fanns många personer de redan knutit till sig, inte minst tack vare nätverksträffar. SVT Nyheter Väst har engagerat bjudit in människor att berätta vad som är viktigt för dem och efterlyst nyhetstips. Idéer och förslag på granskningar strömmar in. Många efterlyser en mer nyanserad bild av förorten. 

Bakgrunden till invigningen är ett stort beslut för flera år sedan som fattades av SVT:s dåvarande företags- och divisionsledningen. Vägledande var demografin och frågan: finns SVT där folk finns? Svaret var nej. En omfattande förändring inleddes och sjösattes för ett knappt ett år sedan i april 2015. Det övergripande målet var att komma närmare människors vardag, och satsa mer i områden där många bor. Tjänster har omfördelats över landet, och vi har gått från att ha haft redaktioner på 27 orter till 33. Roller har försvunnit och förändrats. Vi har minskat resurser från utsändningen i kontrollrum för att fler journalister ska kunna träffa folk, göra intervjuer och samla in material.  Vi vill finnas närmare publiken. Det innebär också en satsning på våra digitala plattformar. 

Det gör skillnad att finnas på plats, och att finnas på plats över tid. I Angered kommer Sandy och Sofia varje dag på plats möta nya berättelser, perspektiv och vinklar. De kommer närmare verkligheten, våra nätverk blir större och journalistiken mer angelägen.

Och det globala, nationella och lokala förstärker varandra. Vi kan i SVT Nyheters sändningar visa hur efterfrågan i Kina påverkar den svenska lokala industrin. Och i vår granskning #bostadsökes kan riksnyheterna och de lokala nyheterna i nära samarbete med publiken granska bostadsmarknaden och visa hur hyrorna skiljer sig åt beroende på om man bor i andra hand eller i första hand. 

Journalistik är svårt att mäta, men jag vågar påstå att vi gör bättre nyheter idag. Tre lokala redaktioner nominerades i veckan till det fina priset för grävande journalistik Guldspaden (SVT Nyheter Väst samt SVT Nyheter Skåne/Helsingborg och SVT Nyheter Öst), vi når under förkvällen i SVT1 450.000 fler tittare, våra lokala sajter ökade förra året trafiken med hisnande 92% och vi för en allt aktivare dialog med publiken via sociala medier

Invigningen i Angered symboliserar slutet på den ursprungliga omgörningsplanen, men vi är långt ifrån färdiga, tvärtom. Vi måste ständigt se över hur vi arbetar och hur vi möter publiken. 

Har ni synpunkter på vår bevakning och var vi finns i landet: hör av er till mig och programchef för lokala nyheter och minoriteter Christina Ågren. Och har ni nyhetstips: hör av er till den redaktion som finns närmast, för första gången finns alltså 33 möjliga kontaktställen i Sverige. Och igen, i Angered finns skickliga Sandy Kalleny och Sofia Nordén!

Anne Lagercrantz, divisionschef SVT Nyheter och Sport

anne.lagercrantz@svt.se

Christina Ågren, programchef Lokala nyheter och minoriteter, christina.agren@svt.se

Sandy Kalleny. Reporter SVT Nyheter Västs lokalredaktion i Angered, sandra.kalleny@svt.se

Sofia Norden, Reporter SVT Nyheter Västs lokalredaktion i Angered, sofia.norden@svt.se