Därför stänger SVT Nyheter kommentarerna på Twitter

Föraktfulla kommentarer och uthängningar följer ofta publiceringar på Twitter. SVT Nyheter stänger därför av möjligheten att kommentera. Vi prioriterar närvaro på andra plattformar – främst våra egna.

Det pågår en ständig dialog mellan SVT Nyheter och vår publik. Det är inte alltid vi får digitala rosenbuketter. Men kritik, och framför allt dialog, håller oss skärpta. Det är vi tacksamma för. Den som är till för alla får tåla en del.

SVT Nyheter finns på sociala medier för att fler ska hitta våra nyheter på SVT:s plattformar, framför allt målgrupper som vi annars inte når. Vi finns också där för den viktiga dialogen. Facebook och Instagram är stora plattformar med breda målgrupper och kommentarstrådar som är möjliga att moderera. SVT Nyheter har även startat ett utforskande projekt med nyheter på Tiktok, stort bland unga som annars sällan följer traditionella nyheter.

Men vi vill inte bara vila på de stora internationella techjättarna för dialogen. Vid stora nyhets- eller sporthändelser öppnar SVT Nyheter numera direktrapporteringar online där publiken kan ställa frågor och få snabba svar. Dialogen varvas med den journalistiska rapporteringen. Riktigt stor blev direktrapporteringen under pandemin där den var öppen dygnet runt och mötte människors oroliga frågor. Sedan krigsutbrottet har vi ställt om på SVT Nyheter för att ta hand om publikens frågor om Ukraina-kriget. Vi ser också hur uppskattade våra chattar med våra profiler är. Den här dialogen gör vår journalistik bättre. SVT har också en avdelning för publikdialog som förra året svarade på 120 000 mejl.

När vi utvärderar vår närvaro på sociala medier vill vi prioritera ner Twitter. Eller snarare – vi vill inte lägga mer kraft på Twitter. Under våra publiceringar händer det allt för ofta att brottsoffer namnges eller hånas, och att kommentarerna är sexistiska eller rasistiska. Det ska ses mot bakgrund av oroväckande rapporter om utvecklingen av plattformen där ambitioner om att få bukt med desinformation och kränkande inlägg i snabb takt övergivits. Vi har inte heller möjlighet att själva ta bort enskilda kommentarer under våra publiceringar på Twitter.

Vi är sällan aktiva i dialogen på Twitter idag. Om vi vore det, och tog ansvar för kommentarstrådarna skulle det innebära en kraftigt ökad bemanning och att vi drar ner någon annanstans. Det vill vi inte. Vi stänger därför möjligheten att kommentera på Twitter för att ytterligare utöka dialogen på våra egna plattformar och fortsatt vara närvarande på bland annat Facebook och Instagram.

Stäng ner era Twitterkonton helt då, invänder kanske någon. Det har vi övervägt. Det är relativt få svenskar som använder Twitter och tonläget är uppskruvat. Men trots de negativa avigsidorna ser vi att det finns ett nyhets- och samhällsintresse på plattformen. I den funktionen har SVT Nyheter en roll. Och det går fortfarande att retweeta och pinga @svtnyheter. Beslutet om tweet-trådarna gäller även @svt och @kulturnyheterna.

Vi utvärderar efter hand. Och finns kvar för synpunkter och dialog på många andra sätt.