”Ambitionen är att leda utvecklingen inom rörlig bild”

Publiken har höga krav på sitt SVT. Förväntan är skärpa och förnyelse med respekt för programmen man älskar. SVT har ambitionen att leda utvecklingen inom rörlig bild – och publikens behov är alltid i fokus.

Det finns ett enda mål med hur SVT organiserar verksamheten och det är att stötta utbudet. Med en kreativ programproduktion som anpassar sig efter publikens behov tjänar SVT sitt uppdrag, att vara hela Sveriges television, bäst.

Under våren justerar SVT delar av organisationen och syftet är att göra än mer attraktivt innehåll och att ständigt öka innehållsbudgeten. Att rationalisera på administration, teknik, produktion för att göra mer och bättre utbud är en grundförutsättning för SVT:s organisation.

SVT:s kulturutbud är urstarkt och ska så fortsätta vara. SVT är Sveriges största kulturscen där program för en specialintresserad publik är lika självklara som bredare program. Programutvecklingen inom kulturområdet är viktig och vi ser att nya programformat kan nå både vår trogna publik och nya tittare. SVT fortsätter med folkkära trotjänare och nya utmanare för de många kulturintresserade i vår publik.

Nyhetsprogrammet Kulturnyheterna flyttas organisatoriskt till Nyhetsdivisionen och tar med sig nuvarande programuppdrag dit. Redaktionen hålls samman och har kvar sin ansvariga nyhetschef. Vinsten blir att Kulturnyheterna enklare kan ta del av online-utvecklingen som har stort fokus inom nyhetsdivisionen och som också är avgörande när tv-publiken via traditionell broadcast minskar i allt snabbare takt. Även för annan utveckling finns en fördel att samla alla nyhetsprogram i samma organisation, även om bevakningsområdena och reportrarnas specialkompetenser skiljer sig åt. Kulturnyheterna organiseras inom samma del som lokala nyheter och nyheter på minoritetsspråk vilket ökar möjligheten att rapportera om kulturlivet i hela Sverige. Kvar inom programdivisionen finns en kulturavdelning som fortsatt har ett spetsuppdrag för kulturområdet men med ökat fokus på kulturprogrammen i SVT Play.

Tio programavdelningar inom programdivisionen blir fem programområden. Syftet är att ge större möjligheter för kreativitet och att effektivisera processer. Det här är de nya programområdena:

  • Barn & unga
  • Drama
  • Kultur, underhållning och livsstil
  • Samhälle, dokumentär, fakta
  • Minoritet

Även inom nyhetsverksamheten gör vi nu förändringar för att möta utvecklingen i vår omvärld och publikens behov. De senaste åren har präglats av intensiv nyhetsrapportering. SVT är förstahandsvalet för publiken vid stora nyhetshändelser och kriser. SVT:s beredskapsroll har blivit tydligare och även publikens behov av nyheter online. Den snabba medieutvecklingen kräver fokus på omvärldskunskap och strategisk utveckling av utbudet. Därför behöver SVT Nyheter nu justera sin organisation i Stockholm.

Aktuelltredaktionen byter tillhörighet på SVT Nyheter och blir en del av samhällsprogrammen där. SVT Nyheters fördjupande utbud, där Aktuellt är ett av flera program, har en likartad inriktning och Aktuellt, Agenda, 30 minuter, Politikbyrån med flera program kan dra nytta av att vara inom samma avdelning och med samma ansvarig utgivare.

SVT Nyheter justerar sin chefsorganisation i Stockholm för att ytterligare stärka strategisk utveckling online.

Förändringarna ska stärka programutveckling och kreativitet.

Vår ambition är att vara ledande i utvecklingen av rörlig bild. Vår publik ska kunna förvänta sig att SVT fortsätter vara en central samlingsplats för både kunskap och gemensamma upplevelser.

Andreas Bedinger, chef programdivisionen på SVT

Anne Lagercrantz, divisionschef för nyheter och sport på SVT