Potentiella hot mot SVT kommer alltid tas på största allvar

Ett säkerhetsärende på SVT har under de senaste veckorna fått uppmärksamhet. SVT har nu utrett händelsen och eftersom det ställts frågor om den och om SVT:s säkerhetsarbete följer här en övergripande redogörelse om vad som hände samt fakta om hur SVT generellt hanterar hot i tv-huset, som är ett skyddsobjekt.

En förmiddag i september hittas plötsligt en okänd påse på ett skrivbord i ett kontorslandskap inne på SVT i Stockholm. Ingen vet var den kommer ifrån. Påsens innehåll var alltså okänt men den visade sig innehålla lakan och en lapp med formuleringar som: ”… Cancersvulsten kanske försvinner om du sover i sängkläder som tvättats i Novitjok…”

SVT har en skyldighet att alltid göra allt för att skydda medarbetare och verksamhet. När något som kan uppfattas som ett hot upptäcks i SVT:s lokaler så finns ingen tvekan om att våra medarbetare ska agera och kontakta säkerhetsavdelningen. Så gjordes även den här gången. Säkerhetsavdelningen gjorde en bedömning och kontaktade polisen. Polisen bedömde hotet som allvarligt och skickade uniformerad polis till tv-huset. Först en och en halv timme efter att de anlänt lyckades man identifiera vem som hade lämnat föremålet. Efter beslut av åklagare greps personen men släpptes efter några timmar sedan föremålet konstaterats ofarligt och personen gett en trovärdig förklaring till händelsen.

Det är tyvärr en dyster realitet med hat och hot mot SVT och våra medarbetare. De senaste åren har situationen förvärrats och omvärldsläget gör att alla behöver vara extra uppmärksamma. Hittas ett potentiellt hot i SVT:s lokaler kommer det alltid tas på största allvar.

När misstänkta hotfulla föremål upptäcks kontaktar säkerhetsavdelningen polisen eftersom det är samhällets rättsvårdande instans som ska utreda brott. I och med anmälan om hot startar polisen en brottsutredning. SVT:s säkerhetsavdelning bistår polisen på plats.

I detta fall agerade en åklagare direkt och fattade beslut om frihetsberövande. Detta beslut verkställdes av uniformerad polis. Misstänks en person ha lämnat ett farligt föremål inne på SVT, och polis och åklagare inlett brottsutredning, behandlas personen på samma sätt oavsett vem det är, anställd eller inte.

SVT:s verksamhet är en del av totalförsvaret i Sverige. Eftersom tv-huset i Stockholm är ett skyddsobjekt har SVT vissa särskilda krav på sig enligt Skyddslagen. Utöver det omfattas SVT av säkerhetsskyddslagstiftningen som har bäring på Sveriges säkerhet. De senaste åren har säkerheten höjts i flera omgångar.

Hat och hot mot journalister och mediebolag ökar. SVT:s medarbetare lever med det varje dag. Det måste man ta på allra största allvar.