SVT:s lokala nyheter specialgranskar fritidsbåtar på Västkusten och nya basindustrier i norra Sverige

Klimatförändringarna är ett globalt problem men också något som i högsta grad finns i människors vardag. SVT:s lokala redaktioner gör nu en satsning på klimatet med flera öronmärkta reportrar i landet, som kommer bidra till att ge publiken ny och fördjupad kunskap. Satsningen startar idag då SVT Nyheter Halland, lagom till vårfixet, noggrant går igenom fritidsbåtarnas påverkan på havet och kusten.

Reportrarna Alice Loth, Randi Gitz och Marit Israelsson gör specialgranskningar för SVT:s lokala nyheter.

På SVT pågår just nu en storsatsning på lokala nyheter. Vi bygger ut och blir både fler journalister och fler redaktioner, i år växlar vi upp från 40 till 44 orter. Och vi gör också större journalistiska satsningar på ämnen och områden som är extra relevanta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Under några månader har SVT Nyheter Hallands reporter Alice Loth och redaktör Marie Sjöberg, med flera kollegor, arbetat med reportage som speglar båtlivets inverkan på den känsliga maritima miljön på Västkusten. Intresset för fritidsbåtar är större än någonsin, inte minst på grund av pandemin. Nu kan redaktionen visa på båtarnas inverkan Länk till annan webbplats. på havet och kusten genom utsläpp av koldioxid, kolväten och giftiga färger.

Satsningen innehåller också konstruktiva berättelser Länk till annan webbplats. om hur man som båtägare kan minska utsläppen. Den förklarar hur ett friskt hav kan mildra växthuseffekten Länk till annan webbplats. och visar på konsekvenserna av de skuggor som breder ut sig när fritidsbåtarna behöver fler och fler bryggor. Länk till annan webbplats.

Idag täcker bryggorna ett område motsvarande 200 mils havs- eller sjöbotten. Dessa skuggar och skadar grunda och känsliga bottnar, de skadar fisk och andra vattenlevande organismers barnkammare i ålgräset. En död botten kan inte heller absorbera koldioxid, klimatförändringarna riskerar därför att späs på.

Västkusten bevakas av tre av SVT:s lokala redaktioner. SVT Nyheter Väst, SVT Nyheter Halland och SVT Nyheter Skåne har samarbetat kring reportageserien och de har även fått extraresurser. Flera andra lokala redaktioner som berörs av båtlivet knyter också an till ämnet med egna publiceringar. Vi ser att den här typen av genomarbetade satsningar är efterfrågat av publiken.

Den här specialsatsningen handlar om södra och västra Sverige.

Inom kort kommer även en större satsning som handlar om norra Sverige där gruvnäringen ställer om samtidigt som det växer fram en helt ny basindustri. Klimatprojekten växer så att det knakar när hundratals miljarder investeras i fossilfri teknik och Europas största batterifabrik växer fram.

Reportrarna, som jobbar med satsningen i norr, är Randi Gitz på SVT Norrbotten och Marit Isralesson på SVT Västerbotten.

- Vi är vana vid att bli sedda som avfolkningsbygd. Plötsligt vänds världens blickar mot norr och vi behöver bli många fler i Norrbotten. Hur ska kommunerna få folk att vilja flytta norrut? Vilka pris måste betalas? Det finns så många frågor som jagvill ha svar på och det är det är riktigt intressant att få möjlighet att specialstudera de fossilfria satsningarna i norr utifrån många olika perspektiv, säger reporter Randi Gitz.

Marit Israelsson är reporter i Skellefteå, där företaget Northvolt bygger en av Europas största fabriker för lithiumbatterier, som väntas skapa tusentals jobb i Skellefteå med omnjed.

- Jag har gjort många nyheter lokalt på temat och har länge velat hitta ytor för att sätta in det som nu händer i norr i ett världsperspektiv. Nu får jag chansen att göra det och därmed bidra till att fler får kunskap. Det som sker nu, beskrivs av många, som en industrirevolution – ett stycke historia. SVT har ett viktigt uppdrag att skapa och ge autentiska bilder från den unika verklighet som pågår just nu, men sen hoppas jag också att det här jobbet vi gör nu ska leda vidare till granskningar, säger Marit Israelsson.

För att bredda våra kunskaper om publiken gör vi även djupanalyser av våra bevakningsområden. Vi använder en metod där redaktionerna får jobba med en omfattande research om befolkningen i sina län. Den har visat sig framgångsrik för att bredda och förändra vår journalistik. Vi ser också vilka grupper vi behöver komma närmare Länk till annan webbplats. och lära oss mer om, för att allt fler i publiken ska känna att vi bevakar deras verklighet.

Satsningen på Västkustklimatet kom till när Alice Loth ställde frågan till publiken Länk till annan webbplats.: Vilka är problemen idag och var finns de goda exemplen när det gäller bostäder, arbetsliv och fritidsliv på Västkusten?

Några av svaren har nu blivit vass journalistik.

Nina Funke
nyhetschef Lokala nyheter norra Sverige

Josefin Ziegler
nyhetschef Lokala nyheter södra Sverige