SVT dansar inte efter någons pipa

Kina är en kommunistisk diktatur. Regimens syn på oberoende medier är avskyvärd. Det goda med debatten efter Sportspegelns inslag om krav på bojkott mot OS i Peking är att den ger tillfälle att skriva om SVT och svårigheterna med bevakningen av ett av världens viktigaste och mäktigaste länder.

Journalisten Jojje Olsson frågar sig om interna påtryckningar lett till att Sportspegeln redigerats inför den digitala publiceringen och om SVT agerat för att inte förlora visum till landet. Därför censurerade SVT sitt eget inslag om vinter-OS i Peking 2022 | InBeijing Länk till annan webbplats.

Svaret är ett kraftfullt nej. Olssons oro för Kinas agerande mot internationella medier är visserligen befogad. Jag har under mina 16 år som mediechef på stora redaktioner varit med om en rad tillfällen när visum dröjt utan riktiga förklaringar. Bara förra året utvisade Kina över ett dussin amerikanska journalister. Flera journalister får numera pressackrediteringar som är giltiga mindre än sex månader, medan det vanliga tidigare varit ett år.

Att få visum har ett enormt värde. Jag är stolt över vårt kunniga team Ulrika Bergsten och Ronald Verhoevens närvaro. De nyhetsbevakar på plats en vardag likväl som stora skeenden, som de dramatiska demonstrationerna för demokrati i Hongkong. Här flyr SVT:s korrespondent från tårgasattacken | SVT Nyheter Länk till annan webbplats.

Men ett visum är inte värt vad som helst. Skulle priset vara att anpassa rapporteringen, att inte självständigt välja vinklar och ämnen, vore det i alla lägen för högt. Hellre avstår vi närvaro än att dansa efter någons pipa. Här kan Jojje Olsson och alla andra vara helt trygga.

En annan fråga är hur SVT benämner Kina. SVT använder begrepp som kommunistisk enpartistat och kommunistisk diktatur. Diktatur har exempelvis använts senast när vi beskrivit massgripanden i Hongkong, konflikten mellan USA och Kina och rapporterat om förbud mot kinesiska appen tik-tok.

Än viktigare än epitet är innehållet i våra granskningar. Hur förklarar och beskriver vi utvecklingen i detta enorma land?

SVT är den redaktion i Sverige som mest intensivt granskat förföljelsen av uigurerna i Kina. Tack vare en unik läcka kunde vi, tillsammans med journalistnätverket ICIJ ge insyn i hur de kinesiska interneringslägren för de muslimska minoritetsgrupperna styrs. Läckta dokument avslöjar hur kinesiska interneringsläger styrs - SVT Nyheter Länk till annan webbplats.. Avslöjandet gav eko i hela världen och SVT fick en nyckelroll tack vare känsliga intervjuer med uigurer. I denna intervju berättar kazakiskan Sayragul om verkligheten i dessa läger. Sayragul undervisade på kinesiskt läger för muslimska minoriteter | SVT Nyheter Länk till annan webbplats.. I december avslöjade Uppdrag Granskning och SVT Nyheter med grävredaktionen OCCRP att svenska myndigheter och apotek köpt in miljontals mun- och andningsskydd från kinesiska fabriker som anklagas för att utnyttja uiguriska tvångsarbetare. Misstänkt tvångsarbete bakom munskydd i Sverige | SVT Nyheter Länk till annan webbplats..

Avslöjandena leder regelmässigt till kritik från Kina. Kinas ambassadör i frontalangrepp på SVT:s rapportering om interneringsläger | SVT Nyheter Länk till annan webbplats.. Vi viker oss förstås aldrig för sådana påtryckningar. Aldrig.

Däremot kan vi synliggöra Kinas agerande och SVT har inom ramen för föreningen Utgivarna protesterat mot attacker mot yttrande- och tryckfriheten Markera kraftigare mot Kinas försök att påverka pressfriheten | :Utgivarna Länk till annan webbplats.

SVT Sport har investerat mycket tid och kraft åt att granska evenemang i diktaturer. Ett exempel på den nyhetsvärderingen är förra söndagens Sportspegeln som ägnades åt de internationella kraven på bojkott av OS i Peking 2022. Ett inslag från sändningen redigerades bort innan den publicerades på SVT Play.

Det sker ett ständigt redaktionellt samtal om innehållet i vårt utbud på redaktionerna, men avgörande är ansvarige utgivares bedömning. På SVT har riksnyheterna, lokala redaktioner och sportredaktionen skilda ansvariga utgivare och organisationer. I det här fallet gjorde tf ansvarig utgivare Håkan Wikström på SVT Sport en självständig bedömning och fattade beslutet. Inslaget innehöll oprecisa formuleringar och följde inte den redaktionella policyn med tydliga källhänvisningar Fakta om ett avpublicerat inslag | SVT Sport Länk till annan webbplats.

I efterhand är vi dock ense om att vi borde hanterat den digitala publiceringen av Sportspegeln på ett annat sätt. Att ta bort inslaget gav utrymme för olyckliga och helt felaktiga tolkningar om självcensur. Håkan Wikström har därför valt att publicera inslaget igen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., uppdaterat med tydliga källhänvisningar.

Förra året hamnade Kina på den vanhedrande platsen 177 av 180 länder på Reportrar utan gränsers index på pressfrihet. Mest utsatta i Kina är inhemska journalister, över 100 journalister och bloggare är fängslade. China, ranking near the bottom of RSF’s Index, claims it “welcomes” foreign journalists despite all evidence to the contrary | RSF Länk till annan webbplats.

Tyvärr förvärras situationen också ytterligare för utländska journalister som bevakar Kina. I sin årsrapport från 2020 beskriver Foreign Correspondents’ Club of China (FCCC) allt från övervakningar till resebegränsningar och svårigheter med att få vanliga människor att våga ställa upp på intervjuer eftersom allt fler ämnen, så även coronapandemin, har politiserats 2020 FCCC Report.pdf (dropbox.com) Länk till annan webbplats.

Att SVT:s precis som andra utländska mediers bevakning blivit svårare innebär bara att vi får anstränga oss ännu mer. Vi kommer göra allt som står i vår makt för en fortsatt informativ och granskande rapportering av Kina.