SVT ska kunna nås av alla

SVT:s teknikdirektör om hur sättet att se på tv dramatiskt förändrats och om riktlinjer för SVT:s innehåll och tjänster på andras plattformar.

Sättet vi ser på tv på har förändrats dramatiskt över tid. Från tv:s barndom fram till 80-talet kunde svenskarna enbart ta del av tv genom marknätet. Sedan kom tv via satellit och utvecklingen fortsatte med kabel-tv, IPTV och internet. Över internet finns sedan en rad sätt att ta del av innehållet: över öppna internet (som att surfa in direkt på svtplay.se i en webbläsare), appar i mobiler, smart-tv-apparater och i mediaspelare som Apple tv och Chromecast.

SVT är till för alla och ska kunna nås av alla. Det är centralt inte minst utifrån SVT:s säkerhets- och beredskapsuppdrag. Även i den allvarligaste kris ska nyheter och tv-program fortsätta att nå alla i Sverige. Under det senaste året har vi sett att människor har samlats kring SVT:s rapportering online och i broadcast för att ta del av samhällsinformation, nyheter och granskningar gällande pandemin, men även för att få sällskap och gemenskap. Under våren använde 86 % av svenskarna SVT varje vecka. Under hösten har kanske informationsbehovet dämpats något, men tv:s roll som sällskap har inte gjort det. I denna mörka tid när pandemins andra våg sköljer över oss lockar program som På Spåret och Luciamorgon rekordpublik. Och snart är julen här, när fler kommer att sitta ensamma eller fira jul med enbart de närmaste. Därför satsar SVT på ett stort julutbud Pdf, 12.5 MB. som ska kunna ge publiken en känsla av gemenskap, värme och en stunds eskapism.

För att kunna nå ut till alla i Sverige med innehållet arbetar SVT för att finnas också över satellit, i kabel-tv, IPTV och internet, fast kraven i SVT:s reglering bara gäller sändningar i marknätet. SVT lägger stor kraft och resurser på att utveckla tjänster för att finnas på de plattformar som publiken använder.

Under året har SVT i enlighet med vår reglering utvecklat riktlinjer för hur SVT förhåller sig till distribution på plattformar som inte är egna. Några centrala utgångspunkter som SVT utgår ifrån för att bedöma vilka plattformar vi ska finnas på är om plattformen bidrar till att förenkla publikens tillgång till och användning av SVT:s innehåll och tjänster och SVT:s oberoende i förhållande till kommersiella aktörer. Läs mer om SVT:s riktlinjer här. Pdf, 516.2 kB.

Osäkerheten om vilka sätt vi kommer ta del av tv på i framtiden är stor, men vi arbetar ständigt med att säkra att publiken kan nå SVT:s innehåll och tjänster.