Partiledardebatten och corona

På söndagskvällen samlas landets mest centrala politiker i Agendas partiledardebatt. De möts i en och samma lokal trots pågående pandemi och SVT vidtar därför omfattande åtgärder.

Foto: SVT

  • Debatten hålls utan publik (precis som i våras)
  • All redaktionell personal och produktionspersonal håller avstånd till partiledarna. Några exempel: Våra sminköser instruerar, men rör aldrig, gästen. Ljudteknikern spritar mikrofonerna och instruerar hur partiledarna själva fäster dem. Värdinna/studioman håller avstånd till partiledarna. Vi har minimerat antalet SVT-medarbetare som kan röra sig i studion och i utrymmena utanför.
  • Partiledarna och deras medarbetare tas ner till sina loger i tur och ordning så att de inte behöver trängas.
  • Partiledarna håller avstånd till varandra och till programledarna.
  • Partiledarna har ombetts att minimera antalet medföljande och vi har öppnat flera ”greenroom” så att de medföljande inte behöver sitta ihop under sändningen.
  • Extern media bjuds in att stå i SVT:s entré. Vi säkerhetsställer att intervjuerna sker på avstånd.

I grunden följer vi de rutiner för studiogäster som vi har haft i nyhetsverksamheten sedan pandemin bröt ut. Arbetet på SVT:s redaktioner har, precis som i samhället i övrigt, förändrats under pandemin. Vi har både blivit mer slutna och öppnare. Mer slutna eftersom vi är restriktiva med publik och inte tillåter studiobesök och externa gäster annat än undantagsvis. Mer öppna tack vare att vi tagit emot och – med hjälp av experter i tv och digitalt – besvarat tiotusentals frågor från publiken.

Det gör vår journalistik bättre, vi vet mer vad människor undrar över. Och tyvärr kanske ibland sämre: vi tror både tittarna och debattörerna saknar den nerv en studiopublik skapar (precis som många sportsändningar känns märkligt öde utan publik).

Tack och lov tror vi att det kommer att finnas gott om energi i den politiska debatten och den kommer våra skickliga utfrågare fånga. På avstånd.

Anne Lagercrantz, divisionschef för SVT Nyheter och SVT Sport
Eva Landahl, programchef och ansvarig utgivare