Så gör SVT som arbetsgivare i höst

När pandemin slog till i våras var förändringen stor och plötslig, i höst behöver vi landa i det nya. Vi ska hitta metoder för att hålla ut och rutiner som fungerar under en längre tidsperiod.

Sabina Rasiwala foto: Eva Edsjö

Förtroendet för SVT:s nyheter har stärkts och publiken har strömmat till både våra nyhetsprogram i tv och utbudet på svt.se. När publiken behövde journalistiken som mest har våra redaktioner stått stadigt och gjort journalistik i absoluta toppklass. Samtidigt har vi vidtagit mängder av åtgärder för att minska risken för smittspridning bland våra medarbetare. Glädjande nog har de hittills varit framgångsrika – sjukskrivningstalen under våren har legat på normala nivåer och vi har inte sett något större utbrott kopplat till våra lokaler eller miljöer.

De yrkesgrupper som kan utföra sitt arbete hemifrån arbetade under våren helt och hållet på distans, andra måste vara på jobbet för att vi ska kunna uppfylla vårt uppdrag. Många har inte varit på sin arbetsplats sedan i mars, och jag vet att de har längtat till kontoret och kollegorna. För att säkerställa ett gott ledarskap, klara av att utveckla verksamheten, behålla produktiviteten och inte förlora de sociala relationerna har SVT nu ambitionen att de grupper som arbetar hemifrån ses på arbetet en dag i veckan. Men inte alla samtidigt. Dagarna fördelas så att det aldrig ska vara för många människor på plats samtidigt och vi fortsätter hålla avstånd till varandra även när vi ses fysiskt. Det känns fint att kunna mötas fysiskt igen även om vi behöver påminna varandra om att inte slappna av.

Vi har anpassat våra åtgärder kring arbetsmiljön alltefter att vi lärt oss mer och de här åtgärderna behöver vi hålla i länge till. Alla medarbetare kommer att ha arbetsmiljösamtal kring ergonomi och psykosocial arbetsmiljö i höst, och vid behov finns möjlighet att låna utrustning för hemarbete. Det börjar kännas som vardag att hålla digitala morgonmöten där vi vinkar till varandra på en skärm, och det är också ganska mysigt att kika in i varandras vardagsrum. Vi har hittat nya sätt och fått nya vanor där vi använder digitala verktyg för vara sociala och för att vara effektiva. Tv-produktioner har genomförts med dagliga febertester och avstånd mellan deltagare, våra nyhetsredaktioner intervjuar numera ofta över videosamtal eller utomhus på avstånd. Vi prövar oss fram och vi hittar nya sätt, och en del av de här förändringarna kommer vi att ta med oss in i framtiden. Just nu försöker jag samla in lärdomar från hela verksamheten för att se vad vi kommer fortsätta göra även när det inte längre är nödvändigt ur smittskyddssynpunkt.

Målet är att alla som jobbar på SVT ska känna sig så trygga som möjligt i en orolig tid.