Förtroendet för SVT och public service fortsatt starkt

Henrik Selin, strategichef på SVT, tolkar vårens två förtroendemätningar.

Det råder stabilitet i svenskarnas förtroende för medier, trots de senaste årens debatt om mediemisstro och sjunkande förtroende. Public service-företagen SVT och SR har högst förtroende bland medieföretag i Sverige och SVT ökar en procentenhet till 74%.

På onsdagen presenterades SOM-institutets årliga undersökning, som bygger på ett stort antal frågor om politik, samhälle och media. En viktig del i undersökningen är en långsiktig mätning av allmänhetens förtroende för innehållet i svenska nyhetsmedier.

Undersökningen är gjord under perioden september – december 2019. Därmed ingår inte den senaste tidens intensiva rapportering om coronaviruset i undersökningen - en period då alla medier rapporterat om en stark tillväxt av tittare, läsare och lyssnare. Detta har säkerligen också påverkat uppfattningen om medier och andra institutioner. På SVT har vi kunnat se att många vänt sig till oss och uppskattat vår sakliga, fakta- och dialogbaserade journalistik i orostider som dessa. När krisen längre fram blir föremål för olika former av utvärdering så kommer det också att bli intressant att se hur allmänhetens förtroende för samhällsinstitutioner och medier har påverkats.

Forskningen har under lång tid visat att den svenska allmänheten har stort förtroende för medier som samhällsinstitutioner. Den senaste SOM-undersökningen bekräftar resultatet att medieförtroendet i Sverige är stabilt och ligger på en relativt hög nivå i en internationell jämförelse (1).

Förtroendet för public service är fortsatt högt, SVT behåller tillsammans med SR sin plats i toppen av listan över medier som allmänheten har ganska eller mycket stort förtroende för, SVT med 74 (73) procent och SR med 72 (70) procent. På tredje plats kommer TV4 med 53 (54) procent. För andra året i rad ökar förtroendet för SVT något, denna gång med 1 procentenhet. Också i förtroendebarometern som kom för några veckor sedan ökade SVT med en procentenhet. Det fortsatt höga förtroendet för public service utgör en kontrast till debatten om public service, där det inte sällan hävdas att förtroendet minskar.

Vi ser samtidigt att medieförtroende liksom tidigare skiljer sig åt mellan olika grupper. Förtroendet är lägre bland personer som placerar sig själva till höger på den politiska skalan. Lägst förtroende för SVT och SR har Sverigedemokraternas sympatisörer, med 46 respektive 47 procent. Vi vet sedan tidigare att den gruppen också har lägre förtroende för medier och samhällsinstitutioner i stort. Dock visar SOM-institutets undersökning att personer som sympatiserar med Sverigedemokraterna har klart högre förtroende för SVT och SR jämfört med andra medier. Vi kan samtidigt notera att förtroendet för SVT ökar tvärs över det politiska spektrumet, bland de som sympatiserar med Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Enbart bland sverigedemokrater och vänsterpartister minskar förtroendet med någon procentenhet.

Tidigare studier Länk till annan webbplats. från forskarna vid SOM-institutet (2) visar att det också finns en tydlig koppling mellan förtroendenivå och huruvida människor upplever att nyheterna tar upp sådant som är viktigt för dem. Förtroendet bland dem som anser att nyheterna sällan tar upp sådant som är viktigt för en själv är klart lägre än bland dem som inte anser det.

På SVT tar vi löpande till oss resultaten av SOM-institutets och andra förtroendemätningar, och vi arbetar ständigt med frågan om vad vi kan lära oss av dem. SVT ska finnas till för alla oavsett vem du än är och var du än bor, och arbete pågår med att utveckla olika åtgärder för att säkra ett högt förtroende framåt. I det ligger bland annat att öka transparensen kring journalistiken och att säkerställa att vi speglar hela landet i våra program. Som Helena Olsson, beställare för Nyheter, Samhälle och Dokumentär skrev i SvD Länk till annan webbplats. nyligen, ”ska vi få förtroende måste vi också vara transparenta med journalistiska metoder, motivera våra publiceringar, noga skilja på fakta och åsikter och förmå ge flera perspektiv.”

SVT:s nya företagsstrategi pekar också ut vikten av att utveckla vår förmåga att lära känna våra användare och bredda vår kunskap och våra erfarenheter för att bli mer relevanta för hela Sverige.

Här kan du ta del av SOM-institutets undersökning Länk till annan webbplats.

Både Nyhetsdivisionen och Programdivisionen jobbar aktivt med förtroendefrågan i det dagliga arbetet, läs gärna Anne Lagercrantz och Carolina Källeståls texter på SVT-bloggen.

1 Se t.ex. EBU Media Intelligence Service Trust in Media 2018 och In Western Europe, Public Attitudes Toward News Media More Divided by Populist Views Than Left-Right Ideology, PEW Research Center (2018)

2 Se t.ex. Polariserat medieförtroende, Ulrika Andersson & Lennart Weibull i SOM-boken Sprickor i fasaden (2018)

  • PUBLICERAD 2 Apr 2020 - 12.12
  • Henrik Selin, strategichef SVT