Opinion Live har inte varit tråkigt en sekund

Tack till Opinion Live - älskat, kritiserat, oborstat och uppkäftigt.

Ikväll sänder Opinion Live sin sista sändning. Det blir inte utan vemod jag kommer titta. Opinion Live har med sina fyra år på nacken förvaltat en lång och stark SVT-tradition. Programmet föregicks av Debatt som startade 2001 och dessförinnan Svar Direkt med Siewert Öholm från 1984. Programledarsuccessionen imponerar. Anna Hedenmo, Lennart Persson, Sverker Olofsson, Stina Lundberg, Janne Josefsson, Erik Blix och Belinda Olsson är några av de som genom åren lett programmen.

Några saker har förenat produktionerna genom åren. De har gjorts i Göteborg och de har stått för en för Sverige omisskännlig debattjournalistik. Yviga och folkliga samtalsämnen har på bästa sändningstid lyfts in i televisionen, politiker och opinionsbildare har utmanats, tittarna har förargats och underhållits. Alltid med publik i studion och inte sällan med ett uppskruvat, engagerat tonläge.

Programmet har genom decennierna delat både recensentkåren och publiken. Det har kritiserats för att vara populistiskt, ytligt och för att avbryta sina gäster för mycket. Och älskats för att ha varit oborstat, uppkäftigt och för att det rört sig mellan lättsamt och svårt, känsla och tanke, högt och lågt. Man har med rätta kunnat invända mot debatter genom åren, men det har inte varit tråkigt en sekund, det har som inga andra bjudit in människor som annars sällan synts i våra studior och det har lockat annars inte så samhällsintresserad publik att ta del av viktiga frågor.

SVT sätter inte punkt för debattjournalistiken. Men vårt polariserade samtalsklimat kräver nya former för samtal och diskussion. Som en förlängning av SVTs projekt ”Sverige möts” där tusentals människor med vitt skilda åsikter sammanförts så kommer redaktionen i Göteborg att fortsätta göra tv-program. Vi kommer i det nya att vinnlägga oss om verkliga möten, inte i syfte att skapa koncensus utan i syfte att bidra till förståelse och respekt oliktänkande emellan. Vi kommer att uppstå runt om i landet och ta oss an frågor som berör och engagerar. Så håll utkik. Till dess – ett stort tack till hela gänget runt Opinion Live!