Var sökte allmänheten information inför riksdagsvalet 2018 och EU-valet 2019

SVT/Valu har sedan början av 1990-talet utgjort den mest omfattande undersökningen av väljarbeteenden i Sverige och har kommit att ligga till grund för såväl forskning och debatt.

SVT kan nu för första gången presentera en omfattande rapport om svenska folkets användning av olika informationskällor inför valet. Materialet bygger på stora mängder data som tas fram av SVT i samarbete med Novus och bygger på återkommande opinionsundersökningar som SVT gör i direkt anslutning till valen. Rapporten omfattar riksdagsvalen 2014 och 2018. Även de översiktliga resultaten för EU-valet 2019 presenteras.

I SVT:s undersökning redovisas allmänhetens förtroende för olika informationskällor. Parallellt undersöks och redovisas användandet utifrån två användningsnivåer: Dels redovisas vilka källor som den svarande använt mycket eller ganska mycket, dels redovisas vilka källor som den svarande använt i någon mån. Därutöver undersöks vilka källor som den svarande anser har haft störst betydelse för hur hen valt att rösta.

De sammanfattande analyserna i respektive avsnitt pekar på större förändringar över tid eller mer markanta skillnader mellan olika grupper. Det finns stort utrymme för fler och djupare analyser än vad som är möjligt att presentera här och vi välkomnar en bred användning av och debatt om resultaten.

Vi erbjuder därför här stora delar av det unika materialet för alla intresserade som vill veta mer om väljarnas användning och syn på olika informationsskällor inför valen.

Här kan du läsa rapporterna om EU-valet Pdf, 915.9 kB.och val 2014-2018 Pdf, 506.1 kB.

Jimmy Ahlstrand, fd strategichef