Religionens plats i public service

Släng ut religionen från SVT, skriver Lena Mellin i en eldfängd krönika. I en tid då Svenska Kyrkan sedan länge är skild från staten måste väl hela idén med gudstjänster i public service vara omodern och passé?

Att religionens plats i public service inte är en okontroversiell fråga vet vi, men Lena Mellin missar helt en viktig poäng. Just Svenska Kyrkans evenemang har inte någon särställning i public service. Eftersom oberoendet är avgörande för oss är redaktörskapet viktigt när vi gör ett urval av gudstjänster. De ska spegla det religiösa livet över hela landet i all sin ekumeniska och geografiska bredd, från ortodoxa kyrkor till pingstförsamlingar. Däremot är det korrekt att vi i huvudsak sänder kristna gudstjänster, även om vi ibland också sänder muslimska och judiska högtider eftersom vi numera lever i ett samhälle där många trosuppfattningar lever sida vid sida.

Dock, gudstjänsternas vara eller inte vara i public service är ändå en intressant och verkligen inte helt enkel fråga. Är religiös förkunnelse ens förenligt med kravet på opartiskhet i SVT:s sändningstillstånd? Ja, när saken har prövats ett flertal gånger har Granskningsnämnden kommit fram till att den är det.

För att rätt kunna beskriva gudstjänsternas plats i SVT behöver man se det i ljuset av några olika perspektiv.

För det första. SVT har som uppdrag att ”spegla kultur- och samhällsliv i Sverige” och dit hör det religiösa livet. En del av vårt uppdrag är att skildra och granska religiösa företeelser, som vi gör i våra samhällsprogram och livsåskådningsserier. Men vi speglar också det religiösa livet genom att sända gudstjänster och helgmålsringningar från hela landet. I en tid där religionen är både en enande och en splittrande kraft, är det en viktig uppgift för oss som public service att sprida kunskap om olika trosyttringar för att bättre kunna förstå det samhälle vi lever i.

För det andra. Vi har en lång kristen tradition i vårt land. Det är en del av vår historia. SVT:s uppdrag är att göra tv för alla och om alla, och tron är fortfarande viktig del av vardagen för många av våra tittare. Tv-gudstjänsterna, precis som radiogudstjänsterna, har funnit med sedan public service-bolagens barndom och har också i sig blivit en tradition för publiken.

Ändå är den kanske allra viktigaste aspekten att public service är just en service till den del av publiken som inte har möjlighet att själv besöka ett evenemang som är viktigt för dem. Det kan gälla en operaföreställning och sportevenemang. Eller en gudstjänst. Att tillgängliggöra gudstjänster för en publik som har svårt att själv besöka en kyrka är också en service till vår publik.