SVT femdubblar lokal digital video – här är våra utmaningar med ett nytt berättande

Digitaliseringen förändrar berättandet. I film, litteratur men också i nyheter. Utvecklingen är snabb och genomgripande.

Texten publicerades först i Medievärlden. Länk till annan webbplats.

Våra lokala redaktioner har gått från att i januari 2018 i snitt publicera 17 videoklipp per dag till att i år publicera över 100 digitala klipp per dag. Riksnyheterna har en hel grupp som bara jobbar med att producera och paketera video till sajt och app.

Och det som växer fram är något helt nytt.  Vi har smärtsamt lärt oss att de traditionella tv-reportagen sällan fungerar digitalt. När vi publicerat dem anses de för tidskrävande och för långsamt berättade. Analysen visar att de ofta helt väljs bort eller ses någon sekund innan tittaren avbryter.

TV-reportagen förutsätter en på-annons av en programledare och har en dramaturgisk båge med en inledning och en avslutning. De är del i en helhet, där en redaktör ansträngt sig med tempo, nyhetsvärdering och dynamik. Publiken har avsatt tid och har ett mer tillbakalutat tittande.

Det digitala användandet är helt annorlunda. Vi tittar på rörlig bild styckevis och på språng. Få har tålamod med ett inledande resonemang, berättandet måste vara mer direkt och genast fånga tittarens uppmärksamhet. Många vill titta ljudlöst, och vår ambition är att texta så många klipp som möjligt. Vi använder grafik, stillbilder och ljud på andra sätt. Reportern eller experter talar ofta direkt in i kameran. Förklarande journalistik lämpar sig extra bra digitalt.  

Liknande utveckling finns inom litteraturen och explosionen av ljudböcker. Genrer som romantik och spänning tycks extra populär i ljud och idag skrivs berättelser direkt för att bli tal eller ”scripted audio”. Filmen har ett fått snabbare berättande, det blev vi för övrigt tydligt varse hemma när vi försökte se E.T med våra barn – de blev snabbt uttråkade. 

På SVT-redaktionerna finns en utforskarglädje inför detta nya men också en sorg. Det är mycket fantastiskt berättande som inte fungerar digitalt; vissa stämningsfulla bilder, svep, arbete med tystnader och pauseringar. Vi är många som är tränade i att göra tv-reportage som upptäcker att de kunskaperna inte är lika mycket värda digitalt.

Här finns också en teknisk frustration. Vår teknik utgår från en broadcast-teknik som inte alls är anpassad för digital utsändning och publicering, och redaktionerna kämpar nu tillsammans med våra tekniska specialister för att få ordning på verktyg och flöden.

Det är inte är antingen eller. Vi ska vara bäst i Sverige på rörlig bild digitalt och vi ska fortsätta göra Sveriges bästa nyhetssändningar i TV. Med olika teknik, berättande och målgrupper. Här sker ett lärande och ett korsbefruktande där även TV-berättandet påverkas.  Lokalt har vi inte resurser att alltid special-anpassa inslagen efter plattform, och allt oftare sänds video som först producerats för online i TV.

Vi prövar oss fram, liksom mediebolag i hela världen. Det är svårt och väldigt roligt. 

Här bjuder Mateusz Piekut, chef för videodesken i Stockholm, och Johannes Kardell, projektledare för att utveckla vårt lokala videoerbjudande samt Åsa Edlund Jönsson, chef SVT Sport på några exempel på format vi testat på redaktionerna.

SVT Uppsala: Linda lider av PMDS "Gråter i timmar och vill ta mitt liv":
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/lider-av-pmds-grater-i-timmar-och-vill-ta-mitt-liv Länk till annan webbplats.

Krematorievaktmästaren Nina: Vi ger ett värdigt slut:
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/krematorievaktmastaren-nina-vi-ger-ett-vardigt-slut Länk till annan webbplats.

SVT Sport: Ska elitidrottarna bli vegetarianer nu?
https://www.svtplay.se/klipp/19652666/ska-elitidrottarna-bli-vegetarianer-nu?cmpid=del:an:02-09-2019:den-vinnande-maten:pla:lp-app Länk till annan webbplats.

SVT Öst: Kommuner skaffar "trollfilter" för att stoppa näthat:
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/konsord-och-hat-pa-sociala-medier Länk till annan webbplats.

SVT Sport: Hårds historier
https://www.svtplay.se/video/20224042/hards-historier/hards-historier-sasong-1-osttysken-faller Länk till annan webbplats.

SVT Dalarna: Detta har hänt -son till chef fick lön i 14 år utan att jobba
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/detta-har-hant-son-till-chef-fick-lon-i-14-ar-utan-att-jobba Länk till annan webbplats.

Emma Frans: Kan man bli förkyld av att frysa?
https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/emma-frans-darfor-blir-du-inte-forkyld-av-att-frysa Länk till annan webbplats.

Peter Rawet: Så kan Brexit påverka Södertälje:
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sodertalje/sa-kan-brexit-paverka-sodertalje Länk till annan webbplats.

SVT Sport: Hur lång är en hundradel?
https://www.svtplay.se/klipp/20909959/hur-lang-ar-en-hundradel Länk till annan webbplats.

SVT Sport: Fagerlinds VM-favoritet
https://www.svtplay.se/klipp/20910211/fagerlinds-vm-favoriter-showmannen Länk till annan webbplats.

Zero waste: SVT Nyheters reporter försökte att leva skräpfritt i en vecka:
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/jag-forsokte-leva-enligt-zero-waste-i-en-vecka Länk till annan webbplats.