Nedsläckt land

Hur sårbara är vi för större störningar i vårt samhälles infrastruktur? Hur reagerar du när du utsätts för en kris och inte får tillgång till elektricitet, vatten och mat? Hur behöver vi vara förberedda när de tjänster och bekvämligheter vi räknar med plötsligt försvinner?

Att de här frågorna kunde ligga till grund för en intressant TV-serie fick utvecklingsgänget på SVT Malmö korn på för drygt två år sedan. Genom research och fördjupad utveckling växte idén fram att genom en realityserie kunna göra ett experiment och pröva hur ett antal vanliga svenskar utan förkunskaper och förvarning möter utmaningen att överleva efter ett större strömavbrott.

De medverkande visste bara att de skulle vara med i en realityserie som skulle innehålla överraskande utmaningar och strapatser under en tio dagars period – men inte vilken utmaning och vilka strapatser. När serien startar är de indelade i två grupper med fem deltagare i varje som får flytta in i två olika hus. Det ena med alla toppmoderna bekvämligheter och det andra enklare med äldre standard och utrustning.

Precis när de äter sin första middag tillsammans och spekulerar över vad serien ska handla om så blir allt svart – strömmen har gått för att inte komma tillbaka under hela experimenttiden.

Det scenario vi utgår ifrån i serien är att Sverige och norra Europa drabbats av en solstorm. Det är ett fenomen som inträffar när plasma slungas ut från solens yta och genererar stark foton och elektromagnetisk strålning som då kan slå ut vårt elnät och elektronik. Solstormar återkommer regelbundet i mindre skala och riktigt stora som kan ge samhällspåverkande skador kommer ungefär en gång på 100 år.  De stora utbrott som tidigare drabbat jorden har dock inte påverkat oss på det sätt de skulle göra idag när hela vårt samhälle kräver ständig och stadig till gång till elektricitet och vi är helt beroende av datorer och elektronik.

Vi valde också solstormscenariot för att det på ett sätt är enkelt och okontroversiellt. Samhällskriser och skador på infrastruktur som vårt elnät kan uppkomma på grund av naturkatastrofer, terrorattacker och koordinerade störningar frän främmande makt. Förutom att hantera själva krisen för medborgarna måste samhället då också förstå och bekämpa hotet i större skala och med fler åtgärder – vilket skulle göra den uppkomna situationen ännu mer komplex för myndigheter och medborgare att hantera.

Seriens scenario är framtaget i samarbete med Sveriges främsta experter på svensk krisberedskap och hur vi reagerar på stora störningar i vår tillvaro. Flera av dem medverkar också i programmet, dels genom att berätta vad som skulle hända i resten av samhället utanför de två husen i vårt experiment och dels genom att kommentera våra deltagares reaktioner och handlingar. Experterna från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har också nyfiket följt inspelningen av serien, eftersom vissa av den här typen av situationer inte har kunnat simuleras och undersökas tidigare.

För att fånga intensiteten i krisen och hur den påverkar deltagare och samhälle timme för timme och dag publicerar vi alla 6 avsnitten samtidigt på SVT Play och sänder ett avsnitt om dagen i SVT1.

Sedan SVT började arbeta med serien och planera inspelningen har frågan om vårt samhälles sårbarhet bara ökat i angelägenhet och betydelse. Sommarens skogsbränder, vinterns stormar och möjligheten att våra kraftnät kan saboteras genom dataintrång gör att serien känns nästan kusligt aktuell.

Genom att följa våra modiga deltagare och hur de tar sig an den oväntade situationen, försöker lösa de akuta problemen och tackla de olika val och dilemman de ställs inför så hoppas vi att tittarna får en spännande upplevelse och får en tankeställare om hur sårbart vårt högteknologiska samhälle är. Förhoppningsvis får det med sig några tips om hur man kan vara mer förberedd och rustad när krisen kommer.

  • PUBLICERAD 15 Feb 2019 - 09.31