Så har vi resonerat kring Fosterland

Vi får en hel del frågor om hur SVT ser på domen mot Fredrik Önnevall och hans team och även om på vilket sätt SVT stöttar teamet. Här svarar Sabina Rasiwala, HR- och kommunikationsdirektör.

Vi förstår att frågan engagerar. Först, en bakgrund.

Serien Fosterland var en dokumentärserie som skildrade framväxten av nationalistiska rörelser och situationen för flyktingar som reste genom i Europa. Säsong 1 sändes i SVT våren 2015. Under inspelningen uppstod en situation som var helt oplanerad och som gjorde att många svåra frågor ställdes på sin spets. En femtonårig syrisk pojke bad Fredrik Önnevall att ta med honom till Sverige. Han var i färd med att ställa sig på en hög bro och försöka hoppa ned på ett passerande lastbilsflak.

Fredrik kände starkt att han av humanitära skäl inte kunde agera på något annat sätt än att hjälpa pojken. Att låta honom utsätta sig för akut fara var helt enkelt inte ett alternativ som han kunde leva med. De tog honom med.

Teamet informerade sina chefer på SVT först när pojken anlänt till Sverige. På SVT är vi eniga med teamet om att de agerade utanför det journalistiska uppdrag de var utsända att göra.

Allt som händer finns dokumenterat på film och när teamet är tillbaka i Sverige ställs frågan om SVT bör sända materialet. Kring hela händelsen finns såklart en rad komplikationer.
Men SVT landade i beslutet att sända serien och berätta historien precis så som den utspelade sig. Historien var en mycket viktig illustration av en av Europas största och mest brännande frågor. Och det andra alternativet – att inte sända – tyckte vi var att mörka det som faktiskt hände. Vi ville vara transparenta.

I tingsrätten dömdes teamet för människosmuggling till samhällstjänst och hovrätten fastställde tingsrättens dom. Teamet överklagade och i HD dömdes teamet för människosmuggling men med påföljden dagsböter istället för samhällstjänst. Det är viktigt att notera att detta har varit en rättegång mot tre medarbetare, inte mot SVT som företag. Vi får frågor om vad SVT tar för ansvar och vilket stöd vi ger medarbetarna, och vi har sammanställt frågorna nedan.

Får Fredrik Önnevall och teamet jobba kvar på SVT?  

Ja. SVT är överens med teamet om att de gjorde ett avsteg från sitt journalistiska uppdrag i det här fallet, men att de hamnade i en svår situation och agerade utifrån humanitära grunder och inte för egen vinning. Teamet hade inte som uppdrag att hjälpa pojken, utan agerade på eget bevåg och informerade SVT först när de anlänt till Sverige. Efter noga övervägande och mycket diskussion valde SVT ändå att publicera den här historien eftersom den var en viktig illustration till den akuta flyktingsituationen i världen och att den hade ett stort allmänintresse. 

Stämmer det att SVT betalar rättegångskostnaderna?  

Uppdaterad text 2019-02-12

SVT erbjöd sig att betala medarbetarnas advokatkostnader (men ej böter). Vi ansåg att SVT hade ett ansvar för dem eftersom vi valde att sända programserien som skildrade pojkens resa till Sverige. Summan för rättegångskostnaderna för de tre medarbetarna uppgick till 152 384 kronor.

Den 11 februari 2019 meddelade teamet att de inte vill att SVT ska betala deras rättegångskostnader. Det var ett eget initiativ från teamet och här utvecklar de sitt resonemang Länk till annan webbplats.. SVT rättar sig efter deras beslut, och kommer därmed inte att betala några rättegångskostnader. 

Denna situation är unik och komplex. Vi har försökt agera så klokt vi kunnat och noga vägt in SVT:s trovärdighet, vårt journalistiska uppdrag, vårt ansvar för de personer som medverkar i serien och vårt ansvar som arbetsgivare när vi fattat beslut.

  • PUBLICERAD 20 Dec 2018 - 09.36