Fönster mot medievärlden

"Perfekt storm” är en sliten liknelse. Begreppet handlar egentligen om ett meteorologiskt fenomen där flera faktorer samverkar och massivt ökar kraften i en händelse. Slitet eller inte, men omständigheterna kring journalistiken befinner sig allt tydligare i vad som kan beskrivas som en perfekt storm. Detta är utgångspunkten för ett från SVT nytt diskuterande program om journalistik och utvecklingen av medier. Den övergripande premissen är storslagen, programformatet är tämligen anspråkslöst.

Först de tre faktorer som skapar den perfekta stormen kring journalistiken:

• Teknikutvecklingen som har globaliserat och automatiserat annonsaffären. Det ändrar radikalt förutsättningarna för våra traditionella mediebolag som alltjämt utgör ryggraden av oberoende medier i Sverige. Kommer konsumentens betalvilja att räcka för att finansiera oberoende journalistik framåt?

• Politikutvecklingen som ifrågasätter idén om oberoende journalistik och mycket framgångsrikt utnämnt medier som sin viktigaste motståndare. I USA uttalade Trumpadministrationen tidigt att deras viktigaste oppositionsparti var media. Begrepp som ”fake news” och ”alternative facts” är idag självklara inslag i världens mest framgångsrika politiska retorik. Vad är publicistens svar på politiserad kritik?

• Etikutvecklingen där sociala medier skapat ett publicistiskt landskap där en klassiskt ansvarig hållning inför den publicistiska uppgiften anses feg och förlegad om vartannat. Pressetiken som manar till försiktighet med namnpubliceringar och angivande av etnicitet skrivs av som politiskt korrekt och ibland till och med som ett hot mot själva yttrandefriheten. Vad händer med god publicistisk sed?

Detta är frågor som granskas och debatteras på olika sätt och återkommande i våra stora program som Aktuellt, Morgonstudion, Uppdrag Granskning, Opinion Live och Agenda. Men vi tror att det kan finnas ett nischintresse för de här frågorna också, i en annan form än vad en traditionell nyhetsvärdering rimligen kan ge utrymme för. Därför är ambitionen att med Fönster mot medievärlden att bli en ständigt pågående diskussion om medier och journalistik.Formatet är så enkelt att det mest liknar en podd.

Ansvarig beställare för samhällsutbudet, Helena Olsson, har pekat på mig som värd för programmet. Och jag har tackat ja. Att sätta en programdirektör i den rollen är udda, en god regel är ju att en chef inte ska utöva inflytande över innehåll som berör en själv. Men jag menar att vi inte äventyrar den principen. Våra ansvarsutkrävande och granskande program ändras självklart inte på något sätt av detta. Jag kommer precis som i dag, och som jag alltid strävat efter i ansvarig ställning, att vara så tillgänglig som möjligt för kritiska frågor från ansvarsutkrävande program. Det här ska ses som ett komplement för de som är särskilt intresserade av utvecklingen kring journalistik och medier. Min förhoppning är att jag kan bidra till transparens och skapa en plats för ett samtal om journalistik och medier.

Eva Gylling, med lång erfarenhet av studiosamtal, kommer att vara redaktör. Ordet diskussion är centralt för programmet. Dels för att kontrastera det mot program som gör ett utmärkt jobb med riktig granskande journalistik om medier. Men också för att vi tror att diskussionen som format är en intressant kontrast till temperaturen i det offentliga samtalet som utvecklats de senaste åren. I vårt största offentliga rum som i dag är sociala medier är tonen ofta antingen hårt polariserande eller reservationslöst hyllande. Jag tror att för många dimensioner försvinner i gapet mellan en infantiliserad ”like-kultur” och näthat. Om vi lyckas hittar vi fram till ett program om journalistik där en diskussion har ett värde även om man inte ”vinner” den.Programmet baseras på gäster från olika hörn av medievärlden. Erfarna publicister såväl som nyskapare i medie- och techvärlden. Samtalen kommer att blanda heta svenska publicistiska frågor såväl som utblickar mot de epicentra som driver medieutvecklingen.

Programmet kommer att vara lite varierande i längd och publiceras en gång i veckan på SVT Play.

Vi börjar med ett antal program före sommaren och försöker ta diskussionen och programmet vidare steg för steg. I dag publicerar vi ett första program som spelades in i fredags. På fredag fortsätter vi med ett färskt program.

Hittar vi något värt att fortsätta med startar vi upp på nytt efter sommaren. Hör gärna av dig med tips om vad vi borde diskutera, eller hur programmet skulle kunna bli bättre.

Jan Helin, programdirektör