Effektsökande kritik mot Svenska nyheter

SVT:s satirprogram Svenska nyheter har i veckan fått kritik efter att det senaste programmet erbjöd webbverktyget Skolko, där föräldrar kunde ställa sina barn i friskolekö. Kritiken kom främst från friskolevärlden som menade att tjänsten kom att innebära stort merarbete för skolorna. Friskolorna la in ett filter i sitt eget ansökningsverktyg, vilket gjorde Skolko oanvändbar och sajten lades då ner – den var annars tänkt att ligga kvar veckan ut, tills ett nytt program skulle ta tag i nya ämnen. Friskolornas kritik mot risken för oseriösa ansökningar är begriplig. Värre är den politiserade kritik som sen har följt.

Jesper Rönndahl programledare Svenska nyheter. Foto: Jan Danielsson/SVT

Svenska nyheter är ett satirprogram som driver med den politiska, mediala och ekonomiska makten med ambitionen att skratta åt samtiden. I det här fallet sköt programmet in sig på den i forskning bevisade snedrekryteringen till friskolorna, inte mot friskolor som företeelse. Att med detta som utgångspunkt påstå att SVT tar ställning mot friskolor är närmast absurt.

När vi startade programmet uppmanade vi oss själva till att ha tålamod att sortera mellan relevant och effektsökande kritik, mellan saklig och ideologisk. Var det något vi var säkra på så var det att olika läger skulle ta programmet som gisslan för att rikta politisk kritik mot SVT. Men vi kommer hålla fast vid kursen - att med humor belysa samtiden.  

SVT är ett stort mediebolag med en mycket omfattande journalistisk verksamhet som opartiskt nyhetsbevakar och granskar omvärlden - dag ut och dag in. Vi finns med vår nyhetsredaktion över hela landet och i hela världen, vi uppstår varje vecka med undersökande journalistik som blottlägger och avslöjar. Vi granskas själva av Granskningsnämnden, som värnar att vi är och förblir sakliga och opartiska.

Att med utgångspunkt i ett satirprogram, producerat av underhållningsredaktionen, dra slutsatser om vår ordinarie journalistiska verksamhet och påstå att satiren gör SVT partiskt är en sammanblandning av stora mått. Den här typen av samhällssatir är svår och många har menat att den inte går att göra i Sverige. Men vi tror att det ur den svenska humormyllan går att göra ett vasst och aktuellt samhällssatirprogram inom ramen för public service. 

Svenska nyheters redaktion beskriver sig själva som samhällsjournalistikens populistiska clowner, som ”friskt parasiterar på andras journalistiska arbete, förenklar och kokar ner stora mängder information till det viktigaste och roligaste så att man snabbt förstår en fråga och kan skratta åt den.” Ingen har ännu kunnat beslå redaktionen med något sakfel, men somliga har förargats över hur programmet låter ljuset falla över samtiden. Och det kommer att hända igen, redaktionen är varken vänster eller höger och kommer rikta sin satiriska udd åt alla håll utan politisk ängslighet – så håll i hatten!

Helena Olsson, programbeställare SVT

Jan Helin, programdirektör SVT

Svenska nyheter hittar du när du vill i SVT Play och fredagar 22.00 i SVT1.

  • PUBLICERAD 6 Apr 2018 - 14.06